Obor ChTCh 2016/2017

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

 

Akademický pracovník:

Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití textilního odpadu z výroby

Rešeršní práce k tématu, návrh konkrétního řešení v podniku

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití elektromembránových procesů při separacích z nevodných roztoků

Práce rešeršního charakteru s případnou možností jednoduchých ověřovacích experimentů. Realizováno ve spolupráci s průmyslem – možnost stipendia ve výši cca 3 tis/měs. Jedná se o pokročilou technologii s výrazným aplikačním potenciálem. Možnost pokračovat v této problematice při řešení návazné diplomové práce.

 

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Palivové články a průtokové redoxní baterie

Práce rešeršního charakteru. Principy práce těchto elektrochemických zdrojů proudu, druhy. Vývoj a problémy, které je třeba vyřešit. Budoucnost, ekonomické zhodnocení.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti elektrodepozice při regeneraci kovů z odpadních vod

Téma je věnováno problematice elektrochemickému čištění odpadních vod s vyššími koncentracemi ionů kovů, kdy užití elektrodepozice v sobě zahrnuje efektivní regenerační proces cenné suroviny a současně i sanační proces.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Aplikace diafiltrace v potravinářství

Rešeršní práce zaměřená na využití membránových procesů v potravinářství, zejména pak diafiltrace

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití stěrových vzorkovacích technik při hodnocení expozice škodlivým látkám v pracovním a domácím prostředí

Práce rešeršního charakteru na uvedené téma.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Donnanova dialýza

Práce rešeršního charakteru. Cílem je shrnout a kriticky zhodnotit nejnovější informace týkající se iontové výměny pomocí iontově-výměnných membrán

 

Nové iontově-výměnné membrány

Práce rešeršního charakteru zaměřená na preparaci, testování a použití nových kation- a anion-výměnných membrán

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Studium voltametrického chování a vývoj metody stanovení vybrané biologicky aktivní látky

Předmětem bakalářské práce bude vývoj voltametrické metody stanovení biologicky aktivní látky vybrané na základě provedené literární rešerše. Experimentální práce bude zaměřena na studium voltametrického chování látky a vývoj metody jejího stanovení.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití matematických opensource softwarových produktů při řešení chemicko-inženýrských úloh

Výběr vhodných softwarových produktů, řešení vybraných difuzních operací.

 


 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Problematika izolace organických kyselin z vodných roztoků s použitím iontových kapalin

Práce rešeršního charakteru zaměřená na problematiku tvorby iontových párů vhodných pro separaci ve vodě rozpustných kyselin z vodného roztoku s experimentálním ověřením postupu izolace vybrané organické kyseliny