Servisní a poradenská činnost

  • Sklářská dílna při Ústavu environmentálního a chemického inženýrství


 Vedoucí:  Michal Patřičný
   Telefon: 466 037 284

         Fax: 466 037 068
    E-mail:  Michal.Patricny@upce.cz

Oblast činnosti: 

Výroba, oprava, seřizování a kontrola zařízení a pomůcek pro výuku a výzkum zpracováním skla.

Zpracování skla:

ruční výroba z polotovarů, broušení válcových, kuželových a rovinných ploch, vrtání otvorů, el. pec 30 x 30 - 600 mm.

 

Požadavky na zákazníka:

Práce jsou prováděny na základě dodané dokumentace, drobnější na základě popisu na objednávce. Způsob zajištění materiálu pro výrobu po dohodě se zhotovitelem.