Servisní a poradenská činnost

Laboratoř prvkové analýzy

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc., Ing. Anna Krejčová, Ph.D., Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.
  • Rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF)
  • Optická emisní sp. v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES)
  • Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

Laboratoř ekoanalýzy

  • Analýza vod
  • Biodegradabilita dle ČSN EN ISO 14855-1