Přístrojové vybavení

 

 • experimentální zařízení pro testování membrán a software pro vyhodnocení distribuce velikosti pórů
 • míchané mikrofiltrační cely
 • cross-flow jednotky pro ultrafiltraci a mikrofiltraci disperzních systémů
 • mikrofiltrační jednotka se zpětným promýváním membrán
 • jednotka pro nanofiltraci a reverzní osmózu
 • univerzální testovací jednotka pro tlakové membránové separační procesy
 • přístroj pro měření zeta potenciálu a distribuce velikosti částic v disperzních soustavách (Brookhaven BI-Zeta PALS)
 • vsádkové dialyzační cely
 • laboratorní kontinuální dialyzér
 • rotační (univerzální dynamický reometr RS 150-Haake, MARS) a kapilární viskozimetry
 • zařízení pro videozáznam průběhu chemickoinženýrských dějů a software pro počítačovou analýzu obrazu
 • zařízení pro testování odlučivosti tuhých částic (Charybda)