Servisní a poradenská činnost

Servisní činnost

  • Laboratoř charakterizace disperzních systémů

Vedoucí:        prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
                     Telefon: 466 037 130, Fax: 466 037 068
                     E-mail: Petr.Mikulasek@upce.cz


Přístrojové vybavení:

Přístroj pro měření zeta potenciálu a distribuce velikosti částic v disperzních soustavách Brookhaven BI-Zeta PALS s připojeným počítačem pro sběr a zpracování dat

Popis servisní činnosti:

1.           Měření distribuce velikostí částic dispergovaných jak v polárních, tak i nepolárních rozpouštědlech v rozsahu velikosti částic od 3 nm do 3 mm.

2.           Měření zeta potenciálu částic dispergovaných jak v polárních, tak i nepolárních rozpouštědlech v rozsahu velikosti částic od 3 nm do 30 mm.

3.           Měření teplotních závislostí v rozmezí teplot 10 -75 oC a závislostí na pH v rozmezí pH 2-12.

 

  • Laboratoř reometrie

Vedoucí:        prof. Ing. Ivan Machač, CSc.
                     Telefon: 466 037 131, Fax: 466 037 068
                     E-mail: Ivan.Machac@upce.cz


Přístrojové vybavení:

Univerzální laboratorní dynamický reometr MARS II (Haake) 

Popis servisní činnosti:

1.           Měření viskozitní funkce kapalných materiálů či tavenin v režimu CR a CS.

2.           Měření teplotních závislostí až do 300 oC.

3.           Creepové testy s následnou relaxací a dynamická (oscilační) měření.

4.           Měření normálových napětí dostatečně elastických kapalin.

 

 Poradenská činnost

Oddělení poskytuje zájemcům o spolupráci pomoc formou konzultací a rešeršních služeb, zpracování podkladů pro projekci zařízení pro separace (filtry, sedimentační nádoby, membránová separační zařízení), statické směšovače, kolony pro absorpci atd., v řadě případů i s dodáním podkladů pro konstrukci uváděných zařízení (tepelné výměníky, odlučovače prachu).