Rozpis výuky

 


Rozpis výuky na Univerzitě Pardubice


 

Čas

Plánovaná náplň výuky

Materiály
pro výuku

1. den výuky - přednášky (pondělí 14. 9. 2015, celkem 8 hodin)

8 - 10

příjezd a registrace účastníků

 

10 - 12

Bioinspirované mikro - a nanosystémy:
možnosti jejich aplikací v katalýze a medicíně

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., 2 h - Ústav organické chemie a technologie

12 - 13

Oběd

 

13 - 15

Toxické účinky nanomateriálů používaných ve farmacii a medicíně

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., 2 h - ÚEnviChI

1. část

2. část

15 - 17

Preklinické testování léčiv

Ing. Petra Plodíková, 2 h - VÚOS

2. den výuky - přednášky (úterý 15. 9. 2015, celkem 8 hodin)

8 - 9

Výzkum, výroba a legislativa v oblasti léčiv

doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., 1 h - Ústav organické chemie a technologie

9 - 10

Mykotoxiny

doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc., 1 h - KBBV

1. část

2. část

10 - 11

Výskyt reziduí inhibičních látek (RIL) v surovinách a potravinách živočišného původu

Ing. Iveta Brožková, Ph.D., 1 h - KBBV

11 - 12

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Mgr. Sylva Janovská, Ph.D., 1 h - KBBV

12 - 13

Oběd

 

13 - 14

Odstraňování léčiv membránovými procesy

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., 1 h - ÚEnviChI

1. část

2. část

14 - 15

Odstraňování léčiv fotokatalytickými procesy

Ing. Oldřich Machalický, Dr., 1 h - Ústav organické chemie a technologie

15 - 16

Odstraňování léčiv ozonizací a UV degradací

Ing. Palarčík, Ph.D., 1 h - ÚEnviChI

16 - 17

Přenosné analyzátory a jejich využití

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc., 1 h - ÚEnviChI

1. část

2. část

3. den výuky - praktická cvičení (středa 16. 9. 2015, celkem 8 hodin)

8 - 10

Školení bezpečnosti

Rezistence na antibiotika (+ odečty a vyhodnocení)

Mgr. Sylva Janovská, Ph.D., Mgr. Eva Slehová, 1 h - KBBV

10 - 12

Stanovení reziduí inhibičních látek v mléce

Ing. Iveta Brožková., Ing. David Šilha, 2 h - KBBV

12 - 13

Oběd

 

13 - 16

Mikroskopické vláknité houby, kultivace, morfologie

Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., 3 h - KBBV

16 - 17

Vyhodnocení úlohy stanovení reziduí inhibičních látek v mléce

Ing. Iveta Brožková., Ing. David Šilha, 1 h - KBBV

4. den výuky - praktická cvičení (čtvrtek 17. 9. 2015, celkem 8 hodin)

8 - 12

Izolace účinné látky z farmaceutického přípravku

doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., 4 h - Ústav organické chemie a technologie

12 - 13

Oběd

 

13 - 17

In vitro stanovení cytotoxicity léčiv:
Stanovení cytotoxicity léčiv prostřednictvím kvantifikace aktivity
mitochondriálních dehydrogenáz buňky
(XTT assay)

Mgr. Lenka Brůčková, Ph.D., 4 h - KBBV

5. den výuky - praktická cvičení (pátek 18. 9. 2015, celkem 6 hodin)

8 - 11

Exkurze v Centru ekologie, toxikologie a analytiky, VÚOS
oddělení toxikologie (preklinické testování léčiv) a ekotoxikologie (ekotoxické účinky léčiv), 3 h

11 - 12

Oběd

 

12 - 15

Fotokatalýza, UV záření a ozonizace při odstraňování léčiv
+ navazující membránové separace

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.,
Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., 3 h - ÚEnviChI

Fotokatalýza


Nanofiltrace


UV záření

Ozonizace

Pozn.: 4. a 5. den praktických cvičení - studenti se rozdělí do dvou skupin; první z nich absolvuje dopolední blok praktických cvičení, druhá odpolední blok. Po obědě se skupiny vymění.