CRP MŠMT 2015

 

Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29

 


Integrovaný systém vzdělávání v oblasti výskytu

a eliminace reziduí léčiv v životním prostředí“