Zpravodaj STCHK


Již od roku 1991 Spolek textilních chemiků a koloristů je vydavatelem časopisu Zpravodaj STCHK, který je vydáván čtvrtletně. Časopis obsahuje vždy nejnovější poznatky z textilního odvětví včetně odborných článků. Tradičně je jedno číslo v roce věnováno Celostátní konferenci.

Zpravodaj dostávají zdarma všichni členové STCHK a následující knihovny:

 • Národní knihovna ČR Praha
 • Moravská zemská knihovna Brno
 • Knihovna Národního muzea Praha
 • Ministerstvo kultury ČR Praha
 • Parlamentní knihovna Praha
 • Městsská knihovna Praha
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K,E, Macana Praha
 • Vědecká knihovna v Kladně
 • Vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Vědecká knihovna v Plzni
 • Vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Vědecká knihovna v Liberci
 • Vědecká knihovna v Hradci Králové
 • Vědecká knihovna v Olomouci
 • Krajská knihovna v Pardubicích
 • Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě
 • Krajská knihovna v Zlíně
 • Krajská knihovna v Karlových Varech


Pokud máte zájem o odběr Zpravodaje STCHK, kontaktuje sekretariát spolku.