Výbor Spolku textilních chemiků a koloristů


Na výročním valném shromáždění STCHK dne 16.10. 2008 a následně svolaném celostátním výboru byly zvoleni následující členové výboru včetně předsednictva a revizní komise:

   

Předsednictvo:

Předseda: Ing. Jan Marek, CSc.
Místopředseda: Ing. František Janák, CSc.
Vědecký tajemník: Doc. Ing. Miroslav Prášil, CSc.
Jednatel: Ing. Martin Němec
Hospodář: Ing. Michal Černý, Ph.D.
   
Předseda revizní komise:   Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.
Člen revizní komise: Ing. Vladimír Kočvara
Členka revizní komise: Jaroslava Dědicová
   

Další členové výboru (abecedně):

  Ing. Viktor Antonov
  Jaroslav Dvořák
  Ing. Vladimír Pácalt
  František Svoboda
  Ing. Milan Škraněk
  Ivana Tlustá
  Doc. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.