24. světový kongres IFATCC 2016 v České republice - Sponzoring

 

Ve dnech 13. - 16. 06. 2016 náš Spolek textilních chemiků a koloristů ( STCHK) uspořádá v prostorách University Pardubice další světový kongres IFATCC (Mezinárodní federace nár. Spolků texilních chemiků a koloristů). Pod ústředním heslem „ Tradition and High-Tech  Development – Keys to the Textile Market“ („Tradice a high-tech vývoj – klíče k textilním trhům“) chceme jeho programem nabídnout přehled nejnovějších inovací, podporujících současnost a perspektivy dalšího rozvoje textilní výroby. Usilujeme o co možná nejatraktivnější účast předních odborníků a firem, ovlivňujících svět inovací, posilujících pozice našeho  oboru.  Možnosti STCHK jako neziskové organizace při realizaci tohoto záměru závisí i na dosažené úspěšnosti sponzoringu.

Současně chceme pořádáním kongresu v ČR poskytnout příležitost našim výzkumným a vývojovým pracovištím a firmám, aby představili své programy; dát tak prostor pro výměnu zkušeností i prezentaci nabídky výrobních programů naplňující požadavky trhu, který vychází z potřeb flexibilní, efektivní a ekologicky šetrné produkce. Využijme této možnosti k společné přípravě hodnotného programu, ukažme světu, že tam, kde se před 108 lety tradice spolkové činnosti někdejších průkopníků textilní chemie a zušlechťování rodila, je i dnes místo pro intenzivní výměnu zkušeností, podporované výkonnou průmyslovou praxí.  Připravené společné regionální inovační strategie (S3) Královéhradecka, Pardubicka a Liberecka se rovněž, s ohledem na jeho význam zaměřují také na textilní průmysl. Přístup k aktuálním informacím je proto i v této souvislosti důležitý.

Hostitelství kongresu pořádaného předsednickou zemí IFATCC je sice závazkem, ale i výbornou příležitostí. Proto také nad tímto kongresem, jako vyjádření podpory převzal záštitu premiér vlády ČR. Nachází podporu i u regionálních orgánů a hostitelského města Pardubice a jeho University, v jejíž  moderních prostorách se kongres uskuteční.

K jeho zdárnému průběhu můžete přispět i vy – svou aktivní účastí, ale i využitím možnosti zviditelnění svých firemních programů a výrobků cestou výhod ze sponzorské podpory. Českým firmám nabízí organizační výbor kongresu mimořádnou formu kombinace sponzorských příspěvků s jinak nedosažitelným zvýhodněním kongresových účastnických poplatků pro vás a vaše pracovníky. Jednotlivé kategorie jsou rozvedeny v příloze.

 

Vašim včasným rozhodnutím a úhradou sponzorského příspěvku ve zvolené kategorii získáte výhodu nejen formy prezentace firmy na vlastním kongresu – dle vybrané kategorie, ale i včasného zařazení loga vaší firmy do veškerých průběžně distribuovaných informačních materiálů kongresu a na průběžně aktualizované stránce IFATCC kongresu:

 

http://ifatcc2016-pardubice.upce.cz

 

      Ing. Jan Marek CSc.                                                           Ing. František Janák CSc.

President IFATCC/STCHK                                       Předseda Organizačního výboru kongresu

 

 

Podmínky Sponzorství, Prezentace firmy či reklamy

 • Registrace od 1. července 2015 do 29. února 2016
 • Registrační formulář si můžete stáhnout zde.

 

Sponzorství

 

Cena

Zlatý sponzor

 • Ocenění sponzora v rámci uvítacího ceremoniálu na začátku kongresu
 • Logo na stránkách kongresu na čestném místě pod menu s proklikem na firemní stránky
 • Registrační poplatek za 2 účastníky, bez galavečeře
 • Logo na všech dokumentech
 • Barevná reklama o velikosti 1 A4 stránky ve sborníku abstraktů
 • Prospekty firmy v materiálech účastníků
 • Výstavní prostor s banerem

20 000 Kč + dph

Stříbrný sponzor

 • Logo na stránkách kongresu s proklikem na firemní stránky
 • Registrační poplatek za 1 účastníka, bez galavečeře
 • Logo na všech dokumentech
 • Barevná reklama o velikosti 1 A4 stránky ve sborníku abstraktů
 • Prospekty firmy v materiálech účastníků
 • Výstavní prostor

10 000 Kč + dph

Bronzový sponzor

 • Logo on Congress website
 • Logo na všech dokumentech
 • Barevná reklama o velikosti 1 A4 stránky ve sborníku abstraktů
 • Prospekty firmy v materiálech účastníků

3 500 Kč + dph

 

 

Prezentace firem

 

Cena

Výstavní prostor s banerem

 • Stůl se 2 židlemi
 • Možnost vystavení firemního baneru či posteru
 • Možnost uzamknutí přístroje v místnosti

3 000 Kč + dph

Výstavní prostor

 • Stůl se 2 židlemi

2 500 Kč + dph

 

Reklama

 

Cena

Logo na stránkách kongresu s proklikem na firemní stránky

2 500 Kč + dph

Barevná reklama o velikosti 1 A4 stránky ve sborníku abstraktů

2 000 Kč + dph

 

Informace k platbě

 • Adresa banky:                 Komerční banka, Třída Míru 2800, 530 02, Pardubice
 • Číslo účtu:                       38834561/0100
 • Vlastník účtu:                   Spolek textilních chemiků a koloristů
 • IČ:                                     48156213

STCHK není plátce dph