Program 43. CKK TEXCHEM konference


Čtvrtek 20. 10. 2011

1130-1300 Registrace účastníků, oběd hotel LABE

1300 Workshop k problematice spolupráce v oblasti technických textilií a plastů – projekt CZEPLINN (CZ-PL), http://www.czeplinn.eu
Akce Královéhradeckého kraje – bez vložného

1445 Přestávka na kávu

1500 ČTPT – Česká technologická platforma pro textil – strategie rozvoje odvětví TOP na bázi inovací, http://www.ctpt.cz – finální dokument
Beran M: (ČTPT, Liberec)
1520 Výsledky činností klastru CLUTEX v letech 2008-2011 a cíle do budoucna
Fouňová L: (CLUTEX, klastr technické textilie)

1540 INCOTEX – The New Art of Textiling – projekt pro podporu individuální textilní produkce (CZ-Sasko) http://www.in-co-tex.eu
Kovačič Vl.: (TU Liberec), Gebhardt R: (STFI Chemnitz)
1600 INCOTEX koloristická databáze – podpora kvality a flexibility bareven
Marek J., Šrámek J. (INOTEX, Dvůr Králové n.L.), Prášil M. (TU Lib.)
1620 Barevné změny anthokyanů - Oceněná diplomová práce
Křížová H. (TU Liberec)

1640 - 1720 Konsultace na firemních stáncích (CZEPLINN, InCoTEX, ČTPT – CLUTEX ) – projektové koordinační schůzky.

1930 Večeře a společenský program – hotel LABE

Pátek 21. 10. 2011

830 Zahájení programu 43. TEXCHEM – CKK
Marek J. – předseda STCHK
845 ITMA 2011 – Novinky a trendy
Marek J.: (INOTEX, Dvůr Králové n.L.)
915 ITMA 2011 - trendy v potiskování textilií
Prášil M.: (TU Liberec)
935 STFI (Sächsisches Textilvorschungsinstitut) partner pro výzkum, inovace a zkušebnictví v oblasti textilního průmyslu
Illing-Günther, H.: (STFI Chemnitz)

1000 přestávka na kávu

1015 TECHTEXTIL – AVANTEX 2011 – Novinky a trendy světa technických a funkčních textilií
Martinková L.: (INOTEX, Dvůr Králové n.L.)
1035 COTTON BLEACH – perspektivní technologie bělení celulózových materiálů s využitím biotechnologií (informace o projektu FP-7 EU)
Halkovova L.: (ATOK, Praha), Guebitz G. (TU Graz), Marek J. (INOTEX)
1050 Optimalizace barvení a nový efektivní systém dokončování černých a sytých reaktivních vybarvení produkty INOTEX
Dvorský D., Marek, J., Šrámek, J. (INOTEX, Dvůr Králové n.L.)
1110 Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy
Burgert L., Novák J., Bayerová P., Černý M., Hrdina R, Hybnerová A., Žatečková M., Kunstová J., Kryštofíková L. (Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, DETA, Benátky nad Jizerou)
1130 Nanovlákna - stav výzkumu a vývoje
Wiener J.: (TUL)
1150 Vliv pH, teploty a tenzidů na redukci kypového barviva při barvení celulózového materiálu
Černý M., Blechová Z., Burgert L.: (Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická)
1210 Rostlinný skvalen-využití vedlejšího produktu potravinářské produkce (amarant) pro výrobu nových funkčních textilií se zvýšeným komfortem (výsledek účasti INOTEX v projektu NPV II - MŠMT CZ - VÚPP)
Martinková L., Marek J., Janíčkova M.: (INOTEX, Dvůr Králové)
1230 Zakončení 43. TEXCHEM – CKK a budoucí aktivity
Marek J., předseda STCHK


V průběhu konference budou realizovány konzultační stánky sponzorujících firem – výrobců a dodavatelů barviv, TPP a zařízení pro textilní zušlechťovny. Na konzultačních stáncích projektových aktivit (ČTPT, CLUTEX, INCOTEX, CZEPLINN, COTTON BLEACH, BIOAGROTEX) bude možno konzultovat možnosti využití výsledků a zapojení do společných inovačních aktivit.