Program TEXCHEM - 42. celostátní koloristická konference se zahraniční účastí


Čtvrtek 21. 10. 2010

1130-1300 Registrace účastníků, oběd hotel LABE
1300 Zahájení 42. TEXCHEM - CKK
Marek J., předseda STCHK
1315 Technické textilie v ČR jasně na čele – současnost a systémy
Marek J. (INOTEX, Dvůr Králové n.L., CZ)
1340 Zaměření výzkumu a zkušebnictví evropských výzkumných institucí
Prof. Gebhardt R. (STFI, Chemnitz, D)
1410 CLUTEX – klastr technické textilie – možnosti a příležitosti pro firmy
Fouňová L. (Clutex, Liberec, CZ)

1430 přestávka na kávu

1450 Eliminace statické elektřiny a čištění povrchů zbožového pásu – systémy pro zvyšování kvality a produktivity
Taylor N. (MEECH Static Eliminators, Witney, UK), Lojek T. (LIMEX, Frýdlant, CZ)
1520 ČTPT – fungující nástroj podpory stabilizace TOP v ČR – jdeme ve stopě ETP EURATEX, nepůjdete s námi … ?
Beran M. (ČTPT – Česká technologická platforma pro textil, Liberec, CZ)

1550 „AquaFit 4 Use“ - Recyklace odpadních vod pro opakované technologické použití – dosažené výsledky
Chybová O., Bartušek P., Janák P. (INOTEX, Dvůr Králové, CZ)

1640 - 1720 Konsultace na firemních stáncích, informace o možnostech zapojení do CLUTEX a ČTPT.

1930 Večeře a společenský program – hotel LABE

Pátek 22. 10. 2010

830 InCoTEX – koloristická databáze pro podporu flexibility a kvality zakázek
Šrámek J., Dvorský D., Marek J. (INOTEX, Dvůr Králové n.L., CZ)
850 Nylosan S – nová řada kyselých barviv firmy Clariant
Pácalt V. (Clariant)
915 Možnosti digitálního tisku – příklad využití při výrobě a organizaci produkce interiérových textilií dle přání zákazníka
Panuschka R. (TEXTILO/Ned Media Chemnitz, D)
945 Mikroenkapsulace textilních barviv a TPP do liposomových systemů
Purev N., Přichystal P., Černý M., Burgert L., Hrdina R. (Univerzita Pardubice-FCHT, CZ)

1010 Vliv úhlu kladení monofilu osnovních oboulícních 3D pletenin na jejich odpor vůči stlačení
Vančura F. Lenfeldová T. (TU–FT Liberec, CZ)
1030 přestávka na kávu


1045 Oxid titaničitý v úpravě textilních materiálů
Chládková A. Wiener J. (TU-FT Liberec, CZ)
1105 Možnosti zvyšování účinnosti a životnosti fotoaktivních PES-textilií pomocí enzymové preaktivace
Martinková L., MAREK J., ŠÍMA O. (INOTEX Dvůr Králové, CZ)
1125 Antibakteriální úpravy textilních materiálů v praxi
Hudcová M. (TZU Brno, CZ)
1150 Zakončení 41. TEXCHEM – CKK a budoucí aktivity
Marek J., předseda STCHK


V průběhu konference budou realizovány konsultační stánky sponzorujících firem a projektových aktivit, které poskytují možnosti přímé diskuse technologických problémů a možností inovačních řešení.