Současné vědecko-výzkumné projekty

Výzkumné aktivity katedry jsou orientovány hlavně na řešení problematiky s praktickým dopadem na průmysl.
Z tohoto důvodu jsou většinou plně zajištěny financováním ze soukromých prostředků.


Jedná o tyto projekty:

  • Redeployment and Intensification of Sulphate Pulp Production and its Utilization (Racionalizace a intenzifikace výroby sulfátové buničiny a její využití)

Výzkum a vývoj nových technologických inovací výroby sulfátové buničiny včetně jejího bělení a lepší charakterizace jejích vlastností. Smyslem je další rozšíření sulfátové buničiny v papírenské výrobě optimalizací jejich zanášek.

Financováno plně ze soukromých prostředků zadavatele.

  • Moulded Fibre Packaging from Recycled Paper - New Innovated Process of Their Production - Redeployment of Moulded Fibre Process (Tvarované papírové obaly z recyklované vlákniny - nový inovovaný proces jejich přípravy - racionalizace tvarovacího papírenského procesu)

Výzkum procesu přípravy tvarovaných papírových forem a vývoj metody přípravy vícevrstvých tvarovaných forem z papíru. Inovace klasického nasávacího způsobu přípravy tvarovaných papírových forem a vývoj nového způsobu přípravy těchto forem pomocí vstřikovacího způsobu jejich přípravy.

Financováno plně ze soukromých prostředků zadavatele.

  • New materials on PAGA Basis (Nové materiály na bázi PAGA)

Výzkum papírotvorných a dalších vlastností PAGA. Hodnocení papírotvorných vlastností PAGA vlákniny a vývoj způsobu přípravy papíru z materiálů s nevazebnými, nebo s oslabenými vazebnými schopnostmi.

Financováno z grantových prostředků.

  • New cellulosic filter materials (Nové celulózové filtrační materiály)

Výzkum a vývoj celulózových filtračních desek s novými separačními schopnostmi. Právě sorpční filtrační desky představují takovéto filtrační materiály. Jejich separační schopnosti jsou zlepšeny kombinací mechanického a sorpčního účinku při zachycování částic v průběhu filtrace. Zejména je využit pro tyto účely jev tzv. povrchové flokulace umožňující zachycování i částic, které jsou podstatně menší než jsou póry filtru.

Financováno plně ze soukromých prostředků zadavatele. 


 Klíčová slova:

 

007002002 Papírenská technologie
007002003 Technologie buničin
010003004 Recyklace, Recyklace papíru
002007013 Papírenská technologie
002002013 Tvarované výrobky, nasávací tvarování, vstřikovací tvarování, vláknité tvarované výrobky
005009 Membrány / Technologie filtrace, sorpční filtry

 

 

 

 

 

 

 

 


Všechna vlastnická práva jsou v držení financujících organizací.