Uplatnění absolventa

Absolventi katedry najdou uplatnění nejen v celulózo-papírenském a dřevozpracujícím průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích, kde se papír zpracovává a využívá jako surovina.

Absolvent se zejména uplatní:

  • v závodech na výrobu buničiny

  • v závodech na výrobu papíru a lepenek

  • ve zpracovatelských závodech (zejména na výrobu obalů z papíru, lepenek i plastů)

  • v polygrafickém průmyslu


Přednosti oboru:

  • domácí surovinová základna

  • relativně čisté pracovní prostředí v průmyslových závodech

  • perspektiva podnikatelské i obchodní činnosti