Informace o studiu

Co se studuje

 • chemické předměty (chemie polymerů, povrchová a koloidní chemie, chemie a morfologie dřeva, kompozitní materiály)
 • technologické předměty (technologie výroby papíru a buničiny, zpracování papíru a lepenek)
 • papírenské zkušebnictví
 • inženýrství chemického zpracování dřeva
 • zpracování papíru a obalová technika

nedílnou součástí studia jsou i

 • laboratoře oboru (k dispozici je zkušebna a poloprovozní zařízení)
 • exkurze do průmyslových závodů

Zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti

Ještě před diplomovou prací se lze podílet na řešení vědecko-výzkumných úkolů např. v oblastech:

 • natírání papíru
 • mletí buničiny
 • vaření, bělení a praní buničiny
 • fotochemického bělení buničiny
 • obalových materiálů
 • hodnocení fotochemické a biochemické degradability celulózových materiálů
 • voda v papírenství a pomocné chemické prostředky
 • modelování recirkulace okruhových vod papírenského stroje