copyright

 


Veškerý obsah těchto stránek, včetně textu, grafiky, ikon, obrázků a fotografií, je majetkem Univerzity Pardubice a Oddělení dřeva, celulózy a papíru.

Jakékoli použití obsahu těchto stránek, včetně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, prodeje, vystavování či provozování, je zakázáno bez svolení ze strany vedení oddělení.

Pracoviště respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že došlo k reprodukci Vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva, kontaktujte nás na adrese KDCP.FCHT@upce.cz.

Oddělení dřeva, celulózy a papíru poskytuje tyto stránky "tak jak jsou" a nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku užívání těchto stránek, ať už jde o škody přímé, nepřímé, náhodné či následné.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek !