Projekty a granty


  • Relaxace v nekrystalických materiálech. FRVŠ 11/582/1995 Nositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
  • Ekologicky nezávadné vodné koloidní disperze kopolymerů methakrylové kyseliny s definovanou strukturou částic a jejich tokové vlastnosti. GAČR 104/96/1373 Nositel: Ing. Otakar Quadrat, DrSc., ÚMCH AV ČR , spolunositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc..
  • Řízení rheologických vlastností polymerních koloidů asociativními zahušťovadly v závislosti na specifickém složení polymeru dispergované fáze. GAČR 104/99/0560 Nositel: Ing. Otakar Quadrat, DrSc., ÚMCH AV ČR Spolunositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., ÚPM FCHT Univerzita
  • Inovace a rozvoj laboratoře oboru „Technologie výroby a zpracování polymerů“ a „Materiálové inženýrství“ se zaměřením na výzkum reaktoplastů a kompozitů. FRVŠ H/1133/1997 Nositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
  • Investigation in WB polymers and coatings. Grant firmy DuPont (unrestricted) na podporu mobility a badatelské činnosti v oboru emulzních polymerací a vodou ředitelných nátěrových hmot pro automobilový průmysl. Nositel.: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
  • Optimalizace vlastností síťovaných organických povlaků. GAČR 104/03/1378 Nositel: Ing. Ivan Dobáš, CSc., SYNPO a.s. Pardubice, spolunositelé: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., ÚPM FCHT Univerzita Pardubice, prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., ÚMCH AV ČR
  • Filmotvorné a tokové vlastnosti disperzí se strukturovanými částicemi. GAČR 104/02/1360 Nositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. Spolunositel: Ing. Otakar Quadrat, DrSc., ÚMCH AV ČR
  • Optimalizace vlastností síťovaných organických povlaků. GAČR 104/03/1378 Nositel: Ing. Ivan Dobáš, CSc., SYNPO a.s. Pardubice Spolunositelé: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., ÚPM FCHT Univerzita Pardubice prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., ÚMCH AV ČR
  • Transformace kapalných polybutadienů na polymerní antidegradanty a blokové kopolymery. GAČR 203/03/0617 Nositel: Ing. Jan Fortelný, CSc., ÚMCH AVČR Praha Spolunositelé: Ing. Miroslav Večeřa, CSc., ÚPM FCHT Univerzita Pardubice
  • Ochrana osob, syntetických a přírodních materiálů před škodlivými účinky slunečního záření (SUNPROTEC). FT-TA/035 Nositel: Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.


Ve spolupráci s Katedrou technologie organických látek se řeší projekt EUREKA (Evropská unie - E -2642) s cílem vyvinout pro barvení vlny a polyamidu taková ekologická barviva, která ve své molekule neobsahují trojmocný chrom, ani není při jejich aplikaci používán chrom šestimocný. Řešení se ubírá cestou speciální modifikace stávajících reaktivních barviv bez obsahu Cr3+, která na vlně i polyamidu poskytují vybarvení srovnatelná svými stálostmi (často je docilováno i stálostí vyšších) s vybarvením neekologickými mořidlovými nebo kovokomplexními barvivy s obsahem chromu.


Ve spolupráci s Katedrou technologie organických látek a Katedrou biologických a biochemických věd se řeší problematika antimikrobiálních úprav textilií pro civilní i vojenský sektor pro a.s. Gumotex Břeclav. Projekt má velký význam v současné době zvýšeného nebezpečí teroristických útoků