Možnosti studia na našem oddělení

 

 

V současné době je možné na našem oddělení studovat 1 bakalářský obor Polymerní a kompozitní materiály v rámci bakalářského programu Anorganické a polymerní materiály a 2 navazující magisterské obory, Technologie výroby a zpracování polymerůVlákna a textilní chemie, oba v rámci navazujícího magisterském programu Chemie a technologie materiálů.

 

Bakalářský obor Polymerní materiály a kompozity

Cílem bakalářského oboru je poskytnout vzdělání, umožňující uplatnění v praxi v podnicích a organizacích, zaměřených na výrobu, zpracování a aplikaci polymerních a kompozitních materiálů. Absolvování bakalářského stupně vzdělání je prvním krokem pro pokračování ve vysokoškolském vzdělávání v navazujících magisterských oborech programu "Chemie a technologie materiálů".

 

Navazující magisterský obor Technologie výroby a zpracování polymerů

Cílem studijního oboru je navázat na bakalářský obor Polymerních materiálů a kompozitů a prohloubit studentům vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech vedoucího managementu, výzkumných a technických pracovníků v podnicích a organizacích, zaměřených na výzkum, výrobu, zpracování a aplikaci polymerních a kompozitních materiálů. Absolvent je schopen zastávat manažerské funkce a činnosti v oblasti výzkumu, výroby, zpracování a zejména aplikací polymerních materiálů a kompozitů, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a dalších útvarech.

 

Navazující magisterský obor Vlákna a textilní chemie

Obor je zaměřen na textilní chemii a koloristiku. Zabývá se teoretickou koloristikou, chemickými úpravami textilních vláken, aplikací barviv a finálními úpravami textilií. Jsou zde také studovány tenzidy z hlediska jejich výroby a použití v textilním průmyslu a v průmyslu detergentů. Cílem studia studijního oboru Vlákna a textilní chemie je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém i nechemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů odvětví aplikujících polymery a textilní materiály, všech typech zejména textilních soukromých firem a dalších institucí zabývajících se výrobou a úpravou textilních materiálů, výrobou a hodnocením organických barviv, surfaktantů a detergentů.