Studenti doktorského studijního programu

 
   
Ing. Zuzana BEZÁKOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Charakterizace oligosacharidů vzniklých štěpením kyseliny hyaluronové metodami kapalinové chromatografie a studium kinetiky štěpení kyseliny hyaluronové“
 
Ing. Zdeňka BLECHOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Modifikace textilních barviv pro barvení celulosových vláken“
 
Ing. Petr HONCŮ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a vlastnosti speciálních akrylátových disperzí“
 
Ing. Monika HORÁKOVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Esterifikované oligomery kyseliny akrylové“
 
Ing. Alena HÝBNEROVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Amidované kopolymery maleinanhydridu a kyseliny akrylové“
 
Ing. Martina JUKLÍČKOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Nanovlákenný materiál, jeho příprava a následná funkcionalizace, možnosti využití v oboru biotechnologie a diagnostiky“
 
Ing. Lucia KRIŠTOFÍKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Amodované kopolymery kyseliny akrylové a oligosacharidů“
 
Ing. Gabriela KRYLOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Zvlákňování kyseliny hyaluronové“
 
Ing. Lucie KŘÍŽOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Podmínky zvlákňování kyseliny hyaluronové a jejich derivátů“
 
Ing, Jitka KUNSTOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Příprava a hodnocení tenzorů se sekvestračními vlastnostmi“
 
Ing. Petr LEBEDA (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Aplikace metody frakcionace tokem v poli pro charakteristiku polymerů“
 
Ing. Martina MEDOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Využití kombinace gelové permeační chromatografie s rozptylovým fotometrem pro charakterizaci molekulární struktury a studium vlastností kyseliny hyaluronové“
 
Ing Tomáš MOŤKA (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Studium difuze kapalin v čističových kompozitech na bázi epoxidových matric“
 
Ing. Nasanjargal PUREV (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Barvení usní – mikroenkapsulace kyselých a reaktivních barviv a technických pomocných prostředků“
 
Ing. Petr PŘICHYSTAL (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Modifikace a kapsulce reaktivních barviv a jejich aplikace na vlnu a polyamid 6“
 
Ing. Hana PŘICHYSTALOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc., Doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.)
„Antimikrobiální a fungicidní úpravy textilních materiálů“
 
Ing. Jiří RÖSNER (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Spojování a soudržnost licích PUR eleastomerů s kovem a polyamidem a vzájemně“
 
Ing. Jakub ROTREKL (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., Ing. Ivan Kelner, CSc.)
„Řízení struktury a mechanického chování nanokompozitů s vícesložkovou polymerní matricí“
 
Ing. Martin SCHOVANEC (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a charakterizace hybridních mikročástic na bázi koloidních silikátů a organických monomerů“
 
Ing. Daniela ŠPONAROVÁ (Ing. Daniel Horák, CSc.)
„Teplotně citlivé poly(N,N-diethylakrylamidové) mikročástice“