2010

Ing. Vlasta LIŠKOVÁ Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.
„Barvení Polyamidu 6 novými reaktivními barvivy“ obhajoba 9.2. 2010
 

2008

Ing. Michal ČERNÝ Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Směsná disperzní barviva homologických konstitucí pro barvení polyesterových vláken“ obhajoba 26.2. 2008
 
Ing. Pavel RITZ Ing. Petr Vlček, DrSc. ÚMCH AV ČR Praha
„Atom-transfer radikálová polymerizace iniciovaná vícefunkčními polyhalogenovanými iniciátory“ obhajoba 26.2. 2008
 
Ing. Petr VLASÁK Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc. ÚMCH AV ČR Praha
„Physical and Chemical Processes in Formation of Polyuretane Coatings“ obhajoba 19.6. 2008
 
Ing. Blanka RÝZNAROVÁ Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc., Ing. František Lednický, CSc. ÚMCH AV ČR Praha
„Fázová struktura a vlastnosti systémů s nanočásticemi“ obhajoba 27.11. 2008
 

2007

Ing. Jana MACHOTOVÁ (MÍSAŘOVÁ) Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
„Studium síťování pojiv v přítomnosti nano- a/nebo mikrogelových mikročástic s hydroxylovými funkčními skupinami, připravených emulzní polymerací“ obhajoba 20.11. 2007
 

2006

Ing. Josef VRAŠTIL Doc. Ing. Bořivoj Hlaváček, CSc. (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Studium organicko-anorganických hybridních systémů na bázi methakrylátových oligomerů a hvězdicových kopolymerů“ obhajoba 22.2. 2006
 
Ing. Daniela VAREČKOVÁ (HAVLÍČKOVÁ) Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.
„Využití kombinace gelové permeační chromatografie s rozptylovým fotometrem pro charakterizaci molekulární struktury alkydových pryskyřic“ obhajoba 24.5. 2006
 
Ing. Jan PROKEŠ Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Využití fluorescenční spektroskopie při studiu epoxidových pryskyřic“ obhajoba 24.5. 2006
 

2005

Ing.Markéta ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., Ing. Jiří Zelenka, CSc.
„Chování epoxidových systémů s montmorillonitickými interkaláty“ obhajoba 18.10. 2005