Obhájené diplomové práce od roku 2004

 

2013

Bc. Adam VOJTOVIČ (Ing. Michal Černý, Ph.D..)
„Studium vlivu mikroenkapsulace textilních kyselých barviv na vybarvení Polyamidu“
 
Bc. Lucie ZÁRYBNICKÁ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Antidegradanty kovalentně vázané na polystyren a polyethylen“

 

 

2012

Bc. Tomáš SCHIFFMANN (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vliv druhu povrchu substrátu na přilnavost a korozní odolnost lepidel ve stavbě karoserií“
 
Bc. Michaela MALIŠOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Zvlákňování derivátů kyseliny hyaluronové“
 
Bc. Tereza MACKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení samosekvestrujících tenzidů“
 
Bc. Ondřej VODOCHODSKÝ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Modifikované pryskyřice kyanátového typu jako nosiče pro identifikační tělíska“

 

2011

Bc. Radka ADÁMKOVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Tepelně odolné pryskyřice kyanátového typu jako nosiče pro identifikační tělíska“

 

2010

Roman CHUDOMSKÝ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vliv modifikace epoxidových pryskyřic pomocí core-shell kopolymerů na vlastnosti a jejich strukturu“

 

2009

Tereza TITĚROVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Ověření vlastností směsných polymerních stabilizátorů na modelových polyurethanových systémech“
 
Lucie KŘÍŽOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení mechanických vlastností vláken na bázi kyseliny hyaluronové“
 
Martina KREČMEROVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení samosekvestrujících tenzidů vyrobených za použití recentních surovin“
 
Ivan ZRŮST (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Charakterizace akrylátových disperzí metodou A4F-MALS“

 

2008

Jaroslav UDATNÝ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vlastnosti modelových polyurethanových systémů na bázi polymerních stabilizátorů“
 
Gabriela KRYLOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení vlastností samosekvestrujících tenzidů“
 
Lucia KRIŠTOFÍKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Studium redukce vybraných kypových barviv“
 
Michal BÁRTÍK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Reakční kinetika polymerního fenolického antioxidantu s isokyanáty“

 

2007

Jarmila ČAMBALOVÁ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Studium difuze vybraných kapalin do zalévací epoxidové pryskyřice pro elektrotechniku“
 
Jitka KUNSTOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Studium vlastností mikroenkapsulovaných textilních barviv a textilních pomocných prostředků“
 
Zdeňka BLECHOVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Disperzní barviva na bázi 3-amino-5-nitro-(2,1)-benzisothiazolu“
 
Martin LUBĚNA (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Tepelně odolné polymery jako nosiče identifikačních tělísek III.“
 
Jana HEPNEROVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Syntéza a ověření účinku polymerního fenolického antioxidantu v polyurethanových systémech“
 
Jitka JANČAŘÍKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Tenzidy se sekvestračními vlastnostmi“
 
Tomáš RYCHLÝ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a charakterizace funkcionalizovaných "core-shell" mikrogelů pro akrylátové laky“
 
Jan ŠAFRÁNEK (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Modifikace epoxidových pryskyřic pomocí akrylátových core-shell kopolymerů připravených emulzní polymerací“

 

2006

Jiří SOUČEK (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Absorbéry UV záření pro vláknité materiály“
 
Monika HORÁKOVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Disperzní barviva s labilní solubilizační skupinou“

 

2005

Tomáš MOŤKA (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Studium vlastností zalévací epoxidové pryskyřice Veropal 148“
 
Karla HOVORKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Dodatečné ustalování vybarvení reaktivními barvivy na vlně“
 
Martin KARNET (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a charakterizace funkcionalizovaných mikrogelů na bázi kopolymerů methylmethakrylátu“
 
Petr JONÁŠEK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Tepelně odolné polymery jako nosiče pro identifikační tělíska II“
 
Jan DVORSKÝ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Modifikace epoxidových pryskyřic pomocí gelových mikročástic připravených emulzní polymerací“
 
Petr ŠEBEK (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Dodatečná modifikace bifunkčních reaktivních barviv a jejich aplikace na polyamidu 6“
 
Markéta NESVAČILOVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Modifikace a charakterizace vlstností konglomerovaného kamene Technistone“

 

2004

Ondřej BUCHTÍK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Tepelně odolné polymery jako nosiče pro identifikační tělíska“
 
Šárka BERANOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Koloristické vlastnosti modifikovaných reaktivních barviv“
 
Martin SCHOVANEC (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Prekursory polymerních sítí na bázi funkcionalizovaných kopolymerních disperzí“
 
Petr HONCŮ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Využití kapalných polybutadienů jako substrátů pro chemické modifikace poskytující polymerní stabilizátory“
 
Blanka RÝZNAROVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Studium struktury a chování větvených hybridních akrylátových polymerů“
 
Hana BĚLOHLAVOVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Průzkum disperzních barviv“
 
Magdalena EGEROVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Vliv obsahu kopolymerované kyseliny methakrylové na vlastnosti vodných disperzí na bázi ethylakrylátu, styrenu a methylmethakrylátu“