Obhájené bakalářské práce od roku 2007

 

2013

Vít PETRÁSEK (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Využití polyurethanů v automobilovém průmyslu“
 
Adéla RÜCKEROVÁ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Epoxidová a polyurethanová lepidla“
 
Pavel KVASNIČKA (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Chemická koroze polymerů“
 
Filip JEŘÁBEK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„ Využití polymerních materiálů v medicínské terapii“

 

2012

Martin VÍŠEK (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Biologicky odbouratelné polymery“
 
Tomáš SCHIFFMANN (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vliv druhu povrchu substrátu na přilnavost a korozní odolnost lepidel ve stavbě karoserií“

 

2010

Slavomír PUCHTA (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Vytvrzovací charakteristiky vybraných epoxidových systémů“
 
Tomáš VLACH (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Síťování filmů z vodných disperzí“

 

2009

Roman ULČ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Využití nanokompozitní technologie při výrobě PVC v soudobé praxi“
 
Radka ADÁMKOVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Modifikace epoxidových pryskyřic anorganickými a polymerními nanosystémy“

 

2008

 

Miroslav ULBRICH (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Modifikace epoxidových systémů“
 
Roman CHUDOMSKÝ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Využití elektronové mikroskopie při studiu morfologie polymerních materiálů“
 
Milena EXNEROVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Reprotonace vodivého polymeru, polyanilinu“

 

 

2007

Martina KREČMEROVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Disperzní azobarviva s diazotačními komponentami na bázi substituovaných (2,1)benzisothiazolů“
 
Ivan ZRŮST (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Recyklace polymerů“
 
Ladislav VENDL (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Snížení hořlavosti polymerů“