Publikované přednášky, postery, sborníky

2009

Burgert L., Hrdina R., Černý M., Hýbnerová A., Horáková M., Kunstová J., Krištofíková L.:

K problematice biologické odbouratelnosti samosekvestrujících tenzidů

, 4/2009,s. 48-48, (2009)

 

Černý M., Blechová Z., Burgert L., Krištofíková L.:

Optimalizace barvení celulózových materiálů kypovými barvivy

ChemZi, ,s. 89, (2009)

1336-7242.

 

Horáková M., Hýbnerová A., Burgert L., Kunstová J., Krylová G.:

Vývoj samosekvestrujících biodegradabilních tenzidů

ChemZi, ,s. 91-91, (2009)

1336-7242.

 

Podzimek Š.:

Rozptyl světla: metoda pro studium polymerů, proteinů a nanočástic

Konference HPLC, ,s. , (2009) 

 

Pokorný M., Burgert L., Foglarová M., Mašek D., Soukupová L., Velebný V.:

Fabrication of Micro and Nano Scale Structured Tissues from Hyaluronic Acid

, Lausanne, Switzerland, 22,s. , (2009) 

 

Prokůpek L., Titěrová T., Špaček V., Večeřa M., Podešva J., Kovářová J.:

Ověření vlastností směsných polymerních stabilizátorů na modelových polyurethanových systémech

ChemZi, ,s. 88-88, (2009)

1336-7242.

 

Svoboda L., Večeřa M., Prokůpek L., Štancl M.:

Optimalizace podmínek vytvrzování polymerních nosičů identifikačních tělísek pro výbušiny

ChemZi, ,s. 89-89, (2009)

1336-7242.

 

Večeřa M., Prokůpek L., Svoboda L., Lebeda P.:

Charakterizace akrylátových disperzí metodou A4F-MALS

ChemZi, ,s. 92-92, (2009)

1336-7242.

 

Hrdina R., Burgert L., Hrdinová M., Přichystal P.:

New Dyes and Application Technologies Developed at University of Pardubice

6th International Conference of Textile Research Division NRC, ,s. 315-321, (2009), (Sborník)

1687-2126.

 

Hrdina R., Burgert L., Hrdinová M., Andrová J., Dušek L., Dolník M., Lufakis K., Koukiotis C., Loutsopoulou E., Boutris K., Malliou N.:

Liposom textilního pomocného prostředku, způsob jeho přípravy a přípravek jej obsahující

Universita Pardubice, Lofakis Chemicals S.A., Clotefi S.A., ,s. , (2009)

 

Hrdina R., Hrdinová M., Burgert L., Bureš V., Lewandowski H., Šuláková R.:

Komplexní sloučeniny kyseliny borité, kyseliny salicylové, nebo jejích derivátů a sříbra, způsob jejich přípravy a přípravek pro hubení plísní, hub a dřevokazného hmyzu, obsahující tyto sloučeniny

Universita Pardubice, Kubi s.r.o., ,s. , (2009) 

 

Kořínková J., Cee A., Hrdina R., Svobodová M., Burgert L., Reslová L., Lyčka A., Machado A.:

Kovokomplexní azobarviva na bázi kyseliny citrazinové, způsob jejich přípravy a způsob barvení živočišných a syntetických vláken

Univerzita Pardubice, ,s. , (2009)

 

2008

Burgert L.:

Zu dem zweihundertsten Jahrestag des Textilchemieunterrichtes auf den tschechischen Hochschulen

Festschrift herausgegeben anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Gründung des ersten Vereins der Chemikem-Coloristen, Dvůr Králové nad Labem, s. 83-104, (2008), (Sborník)

 

Edrah S., Almonasy N., Hrdina R., Burgert L.:

New Ccomplex Dyes for Wool

Colours 2008, Évora, Portugal, (2008)

 

Lebeda P., Podzimek Š., Johann C.:

Polymer Separation by A4F

19th International Light Scattering Colloquium, Santa Barbara, USA, (2008)

 

Podzimek Š.:

Characterization of Polymer Branching

235th ACS Meeting, New Orleans, USA, (2008)

 

Podzimek Š., Lebeda P., Johann C.:

Characterization of Synthetic and Natural Polymers by A4F-MALS

Field Flow Fractionation Focus Meeting, Santa Barbara, USA, (2008)

 

Machotová J., Šňupárek J.:

Functionalized Microgels for Acrylic Coatings

48th Microsymposium - Polymer Colloids, Praha, (2008)

 

Podešva J., Kovářová J., Prokůpek L., Bártík M., Udatný J., Hrdličková M., Netopilík M., Špaček V., Večeřa M.:

The Linear Polyurethanes on Base of Modification Liquid Rubbers

60. jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, (2008)

 

Prokůpek L., Udatný J., Špaček V., Večeřa M., Podešva J., Kovářová J.:

Vlastnosti modelových polyurethanových systémů s polymerními stabilizátory

Polymery 2008, Stará Lesná, Slovenská republika, s. L21/1-L21/2, (2008), (Sborník)

978-80-968433-5-0.

 

Večeřa M., Prokůpek L., Bártík M., Špaček V., Podešva J., Kovářová J.:

Reakční kinetika polymerního fenolického antioxidantu s isokyanáty

Polymery 2008, Stará Lesná, Slovenská republika, s. l37/1-I37/2, (2008), (Sborník)

978-80-968433-5-0.

 

2007

Burgert L., Hýbnerová A., Hrdina R., Bayerová P.:

Sekvestrační prostředky s vlastnostmi tenzidů na polymerní bázi

16. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2007, Milovy, s. 2176-2181, (2007), (Sborník).

978-80-02-01892-6.

 

Černý M., Přikryl J.:

Zhodnocení směsných disperzních azobarviv pro barvení polyesterových vláken

16. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2007, Milovy, s. 1234-1239, (2007), (Sborník).

978-80-02-01891-9.

 

Dušek L., Černý M., Burgert L.:

Produkty sulfonace dianhydridu 3,4,9,10-perylentetrakarboxylové kyseliny oleem a možnosti jejich průmyslového využití

59. Zjazd chemikov, Tatranské Matliare, Slovenská republika, (2007).

1336-7242.

 

Hrdina R., Burgert L., Dušek L., Přichystal P.:

Technologie liposomů a jejich použití v průmyslu textilních barviv

16. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2007, Milovy, (2007).

 

Jančaříková A., Hýbnerová A., Burgert L., Hrdina R., Bayerová P.:

Sekvestrační prostředky s povrchově aktivními vlastnostmi

39. Celostátní koloristická konference, Pardubice, s. 20-21, (2007), (Sborník).

1214-8091.

 

Králiková D., Šnévajsová P., Brožková I., Vytřasová J., Burgert L., Hrdina R.:

Účinnost antimikroiálních úprav textilních materiálů

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí IX, Mladkov, s. 211-220, (2007), (Sborník).

978-80-7194-953-4.

 

Přichystal P., Burgert L., Hrdina R., Dušek L.:

Enkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků

6th International Conference TEXSCI 2007, Liberec, s. 287-288, (2007), (Sborník).

 

Moťka T., Večeřa M., Šňupárek J.:

Difúze organických kapalin do modelových zalévacích epoxidových pryskyřic Veropal 148, 149

Pryskyřice 2007, Jetřichovice, CD ROM, (2007), (Sborník).

 

Přichystal P., Burgert L., Hrdina R., Dušek L.:

Enkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků

6th International Conference TEXSCI 2007, Liberec, s. 287-288, (2007), (Sborník).

 

Svoboda L., Prokůpek L., Šafránek J., Machotová J., Šňupárek J.:

Vliv aditiv esterů kyseliny methakrylové na vlastnosti epoxidových pryskyřic

59. Zjazd chemikov, Tatranské Matliare, Slovenská republika, (2007).

1336-7242.

 

Svoboda L., Šňupárek J., Prokůpek L., Večeřa M.:

Studium mechanických vlastností epoxidových pryskyřic modifikovaných funkcionalizovanými akrylátovými kopolymery

Pryskyřice 2007, Jetřichovice, CD ROM, (2007), (Sborník).

 

2006

Bělohlavová H., Přikryl J., Černý M., Macháček V.:

Triazene on Base 5-Nitro-2,1-Bensisothiazole-3-Diazonium Hydrogensulphate with N-Monosubstitute Aniline.

3rd Internatiomal Textile, Clothing and Design Conference, Dubrovník, Chorvatsko, s. 235-240, (2006), (Sborník)

953-7105-12-1.

 

Carda M., Forman M., Prokůpek L.:

Laboratory Comparison of Hardness.

Czech and Moravian Club of Invasive Endoscopy, Brno, (2006)

 

Černý M., Přikryl J.:

Dyeing of Polyester Fibres - Synergic Behavior of Mixed Disperse Dyes of the Homologous Constitution.

3rd Internatiomal Textile, Clothing and Design Conference, Dubrovník, Chorvatsko, s. 257-259, (2006), (Sborník)

953-7105-12-1.

 

Dušek K., Dobáš I., Zelenka J., Dušková M., Švíglerová P., Mísařová J.:

Functional Coatings with Enhanced Properties Through Nanostructure Manipulation.

4th Workshop on "NANOFUN Internal Research Projects, San Sebastian, Španělsko, (2006)

 

 

Hermanová M., Podzimek Š., Velebný V.:

Flow Field-Flow Fractionation of Polysacharides.

17th International Light Scattering Colloquium, Santa Barbara, USA, (2006)

 

Hýbnerová A., Bayerová P., Burgert L.:

Biodegradable Tenzide with Sequestrate Effect.

Magic World of Textiles, Dubrovník, Chorvatsko, s. 281-285, (2006), (Sborník)

953-71-05-12-1.

 

Machotová J., Šňupárek J., Prokůpek L., Svoboda L., Večeřa M.:

Functionalised Microgels as Nanofillers for Organic Coatings.

5th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies NANO 06, Brno, (2006)

80-214-3308-6.

 

Mísařová J., Svoboda L., Šňupárek J., Prokůpek L.:

Precursors for Acrylic Clearcoats.

FATIPEC Congress 2006, Budapešť, Maďarsko, s. P1/1-P1/8, (2006), (Sborník).

 

Podzimek Š.:

Fast Determination of Molar Mass of Polymers by Combination of Size Exclusion Chromatography and a Multi-Angle Light Scattering Detector.

Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, s. 840-845, Orlando, Florida, USA, (2006), (Sborník).

 

Podzimek Š., :

Comments on Determination of Number-Average Molar Mass.

20th International Conference on Macromolecules, Bratislava, Slovenská republika, (2006)

80-968433-3-8.

 

Podzimek Š.:

Characterization of Polymer Molecular Structure Using ViscoStar.

17th International Light Scattering Colloquium, Santa Barbara, USA, (2006).

 

Přichystal P., Burgert L., Hrdina R., Dušek L.:

Encapsulation of Textile Dyes, Especially Reactive and Metal-komplex Dyes.

Magic World of Textiles, Dubrovník, Chorvatsko, s. 332-335, (2006), (Sborník)

953-71-05-12-1.

 

Svoboda L., Machotová J., Prokůpek L., Večeřa M., Šňupárek J.:

Copolymer Particles of Methacrylic Acid Esters as Fillers for Epoxy Resins.

5th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies NANO 06, Brno, (2006)

80-214-3308-6.

 

Hrdina R., Burgert L., Dušek L., Přichystal P.:

Technologie liposomů a jejich použití v průmyslu textilních barviv.

15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006, Milovy, s. 1287-1296, (2006), (Sborník)

80-02-017-55-2.

 

Kabrhel J., Horálek J., Svoboda J., Kaplanová M., Šňupárek J.:

Modifikace disperzních adheziv pro laminaci za sucha.

37th International Conference on Coatings Technology, Seč u Chrudimi, s. 223-229, (2006), (Sborník)

80-7194-856-X.

 

Kubáč L., Horálek J., Lohnický J., Nečas M., Schovanec M.:

Ochrana dispezních nátěrových hmot ve stavebnictví před UV zářením.

37th International Conference on Coatings Technology, Seč u Chrudimi, s. 218-222, (2006), (Sborník)

80-7194-856X.

 

Přichystal P., Dušek L., Hrdina R., Burgert L.:

Mikroenkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků.

38. celostátní koloristická konference,Pardubice, s. 57-58, (2006), (Sborník).

 

Schovanec M., Horálek J., Kubáč L., Přikryl J.:

UV stabilizované prekurzory PUR polymerních sítí.

37th International Conference on Coatings Technology, Seč u Chrudimi, s. 115-121, (2006), (Sborník)

80-7194-856X.

 

Schovanec M., Horálek J., Kubáč L., Šňupárek J.:

Stabilizace disperzních NH proti UV záření.

37th International Conference on Coatings Technology, Seč u Chrudimi, s. 230-236, (2006), (Sborník)

80-7194-856-X.

 

Šňupárek J.:

Aplikační vlastnosti nenasycených polyesterů a vinylesterových pryskyřic.

Vláknové kompozity, Praha, s. 19-25, (2006), (Sborník).

 

Večeřa M., Moťka T.:

Liquid Epoxy Resins for Electronics Encapsulation, Siemens.

Vývojové forum firmy Siemens, Trutnov, (2006).

 

2005

 

Burgert L., Hrdina R., Lišková V., Gomes J.:

Možnosti dodatečné modifikace reaktivních barviv pro textilní průmysl..

14th International Conference, Aprochem2005, Milovy October 2005., Milovy, Česká Republika, 14, s. 187-191, (2005)

80-02-017-55-2.

 

Burgert L., Hrdina R., Lišková V., Šebek P.:

New Mono and Bifunctional Reactive Dyes for Polyamide Dyeing.

6o Encontro Nacional De Química Orgânica, Universidade do Minho, Braga, Portugal, s. 17, (2005), (Sborník).

 

Medová M., Velebný V., Podzimek Š.:

SEC-MALS Analysis of Hyaluronan with Different Molecular Weight (poster), Second International Symposium on the Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules.

Second International Symposium on the Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules, Amsterdam, s. 181, (2005), (Sborník)

90-809424-1-3.

 

Mísařová J., Svoboda L., Prokůpek L., Šňupárek J.:

Latex microgel particles as reactive fillers.

44th Microsymposium on „Polymer Gels and Networks", Praha, s. 142, (2005), (Sborník).

 

Mísařová J., Šňupárek J.:

Polymer network precursors based on hydroxyl functionalized microgel particles.

Nanostructured and Functional Polymer-Based Materials and Composites, Dresden, s. 142, (2005), (Sborník).

 

Podzimek Š.:

Fast Methods for Molar Mass Determination.

Second International Symposium on the Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules, Amsterdam, s. 87-88, (2005), (Sborník).

 

Svoboda L., Mísařová J., Prokůpek L., Šňupárek J.:

Functionalized Microparticles with Epoxy Group as Polymer Network Precursors.

1st International Symposium on "Nanostructured and Funtional Polymer-Vased Materials and Composites, Dresden, s. 166, (2005), (Sborník).

 

Svoboda L., Mísařová J., Prokůpek L., Šňupárek J.:

Functionalized Microgel Particles as Polymer Network Precursors.

2nd International Symposium on Polymeric Microspheres, Fukui Wasghington Hotel, Fukui, s. 183-184, (2005), (Sborník).

 

Šňupárek J., Quadrat O.:

Some Composition vs. Properties Relationships in Functionalized Binders for Water Borne Coatings.

2nd International Symposium on Polymeric Microspheres, Fukui Washington Hotel, Fukui, s. 53-56, (2005), (Sborník).

 

Varečková D., Podzimek Š., Lebduška J.:

Characterization of Molecular Structure of Alkyd Resins Using SEC-MALS.

Second International Symposium on the Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules, Amsterdam, Netherlands, s. 115-116, (2005), (Sborník)

90-80942-1-3.

 

Bělohlavová H., Přikryl J., Černý M., Macháček V., Lyčka A.:

Studium struktury produktů azokopulace 5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-diazonium hydrogensulfátu s aromatickými aminy..

Zjazd chem. spoločností, Tatranské Matliare, Slovensko, s. 201, (2005), (Sborník)

1336-7242.

 

Burgert L., Hrdina R., Lišková V., Rocha Gomes J.:

Možnosti dodatečné modifikace reaktivních barviv pro textilní průmysl.

APROCHEM 2005, Milovy, Hotel Devět Skal, s. 187-191, (2005), (Sborník)

80-02-017-55-2.

 

Burgert L., Hrdina R., Lišková V., Šebek P., Rocha Gomes J.:

Modifikace reaktivních barviva jejich aplikace na polyamid 6.

37. Celostátní koloristická konference, Pardubice, s. 89-90, (2005), (Sborník).

 

Černý M., Přikryl J.:

Homologická směsná disperzní barviva pro barvení polyesterových vláken.

Zjazd chem. spoločností, Tatranské Matliare, s. 204, (2005), (Sborník)

1336-7242.

 

Černý M., Přikryl J.:

Synergické chování směsných disperzních barviv homologických konstitucí pro barvení polyesterových vláken.

20 th IFATCC Congres and 5th VDTF Textile dyers and finishers day, Weimar, Německo, s. 20-23, (2005), (Sborník)

1214-8091.

 

Kabrhel J., Svoboda J., Kaplanová M., Šňupárek J.:

Modifikace disperzních adhezi pro laminaci za sucha.

VII. Polygrafický seminář, Pardubice, 7, s. 165-168, (2005), (Sborník)

80-7194-793-8.

 

Kabrhel J., Svoboda L., Kaplanová M., Šňupárek J.:

Modifikace disperzních adheziv pro laminování za sucha.

7. Polygrafický seminář, Pardubice, s. 165-171, (2005), (Sborník)

80-7194-793-8.

 

Lišková V., Burgert L., Hrdina R.:

Barvení polyamidu reaktivními barvivy.

20th IFATCC Congres and 5th VDTF Textile dyers and finishers day, Weimar, Německo, s. 46-48, (2005), (Sborník)

1214-8091.

 

Lišková V., Burgert L., , Hrdina R.:

Nová reaktivní barviva pro polyamid.

Zjazd chem. spoločností, Tatranské Matliare, s. 220, (2005), (Sborník)

1336-7242.

 

Mísařová J., Svoboda L., Prokůpek L., Večeřa M., Šňupárek J.:

Botnání funkcionalizovaných mikrogelů na bázi kopolymerů methylmethakrylátu a butylmethakrylátu v alifatických ketonech.

Zjazd chem. spoločností, Tatranské Matliare, s. 224, (2005), (Sborník)

1336-7242.

 

Svoboda L., Mísařová J., Prokůpek L., Šňupárek J.:

Studium mechanických vlastností epoxidových pryskyřic modifikovaných funkcionalizovanými akrylátovými polymery.

Zjazd chem. spoločností, Tatranské Matliare, s. 240, (2005), (Sborník)

1336-7242.

 

Svoboda L., Mísařová J., Prokůpek L., Večeřa M.:

Modifikace epoxidových pryskyřic akrylátovými kopolymery.

PRYSKYŘICE 2005, Jetřichovice, (2005).

 

Večeřa M., Prokůpek L., Svoboda L.:

Polymery pro identifikační tělíska výbušnin s důrazem na epoxidy.

PRYSKYŘICE 2005, Jetřichovice, (2005).

 

Večeřa M., Prokůpek L., Svoboda L.:

Polymery jako nosiče identifikačních tělísek.

Zjazd chem. spoločností, Tatranské Matliare, s. 120, (2005), (Sborník)

1336-7242.