Monografie, vybrané kapitoly, učební texty, skripta

2006

Šňupárek J.:

Makromolekulární chemie – Úvod do chemie a technologie polymerů a kompozitů.

Univerzita Pardubice, Pardubice, 167 s., (2006)

80-7194-863-2.