Ing. Martin Keppert, Ph.D. se narodil v r. 1978 v Praze. V roce 2002 absolvoval VŠCHT v Praze, obor Technologie anorganických látek, zabýval se fotokatalýzou na TiO2. V roce 2006 získal Ph.D. na NTNU Trondheim, disertační práce se týkala elektrochemie v solných taveninách. Během studia absolvoval stáže ve Velké Británii a Francii. Od roku 2007 pracuje jako odborný asistent na Ústavu materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Zabývá se studiem mikrostruktury a chemických vlastností stavebních materiálů, v poslední době také stavebním využitím popelovin ze spaloven komunálních odpadů.