Ing. David Veselý, Ph.D. se narodil v roce 1975 v Pardubicích. V roce 1998 absolvoval Univerzitu Pardubice, obor Materiálové inženýrství. V roce 2006 získal titul Ph.D. na Univerzitě Pardubice v oboru Technologie Makromolekulárních látek. Od roku 2003 je zaměstnán na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek. Podle WOS je autorem nebo spoluautorem 42 odborných publikací. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na studium korozních procesů pod organickými povlaky, studium korozních inhibitorů a syntézu antikorozních pigmentů.