Granty a projekty řešené v posledních 10 letech

FD-K3/062 Realizace multifunkčních nanostruktur z nanodestiček titaničitého ionexu s polymerní nanovrstvou jako fotostabilizovaných elektroaktivních antikorozních pigmentů pro ekologické nátěrové systémy, řešitel prof. Kalenda, 2003-2005, finanční podpora 1 800 000 Kč
 
FI-IM/065 Průmyslové výkonové ultrazvukové zařízení, řešitel prof. Kalendová, 2004-2006, finanční podpora 950 000 Kč
 
FT-TA2/006 Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie, řešitel prof. Kalendová, 2005-2008, finanční podpora 400 400 Kč
 
IAA100100639 Zevšeobecněný popis transformačních procesů v pevných látkách s ohledem na specifikum skelného stavu, řešitel doc. Hlaváček, 2006-2008, finanční podpora 344 000 Kč
 
2A-1TP1/014 Plniva na bázi kalcinovaných kaolinů a jejich využití při výrobě nátěrových hmot a kompozitních materiálů, řešitel prof. Kalendová, 2006-2010, finanční podpora 2 920 000 Kč
 
FI-IM3/061 Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi a nanotrubičkami na bázi uhlíku, řešitel prof. Kalendová, 2006-2009, finanční podpora 960 000 Kč
 
FT-TA4/064 Nátěrové hmoty splňující nové environmentální požadavky EU, řešitel prof. Kalendová, 2007-2010, finanční podpora 451 000 Kč
 
TA01010160 Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace, řešitel prof. Kalendová, 2011-2014, finanční podpora 4 600 000 Kč
 
TA01010183 Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů, řešitel prof. Kalendová, 2011-2014, finanční podpora   1 710 000Kč
 
FR-TI3/175 Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektující legislativu EU, řešitel prof. Kalendová, 2011-2014, finanční
podpora   2 725 000 Kč
 
FR-TI3/455 Moderní pigmentové mikrodisperze pro ekologické programy barvení, řešitel prof. Kalenda, 2011-2014, finanční podpora 3 000 000 Kč
 
EE2.4.31.0062 Partnerství pro chemii, řešitel prof. Kalenda, 2012-2014, finanční podpora  39 238 530Kč