Obhájení doktorandi v DSP Technologie makromolekulárních látek
 
 
 
Ing. Michal Poledno
Studium účinnosti antikorozních pigmentů na bázi fosforečnanů ve vodouředitelných nátěrových hmotách.
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 
Dr. Ing. Petr Antoš
Pojivové systémy na bázi syntetických silikátů.
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.                                                      
 
Ing. Andrea Kukačková
Zinkový prach a možnosti jeho kombinace s nekovovými pigmenty v antikorozních nátěrových hmotách.
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 
Ing. Petra Tamchynová
Studium účinnosti neizometrických pigmentů a plniv v antikorozních nátěrových hmotách.
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 
Ing. Kateřina Rašková
Vlastnosti organických povlaků v závislosti na objemové koncentraci neizometrických a izometrických částic pigmentů a plniv kovového a nekovového charakteru.
 
Ing. David Veselý
Syntéza a vlastnosti pigmentů na bázi feritů MgxZnyFe2O4  s neizometrickým tvarem částic v organických povlacích.