Obhájení doktorandi v DSP Povrchové inženýrství

 

Ing. Vendula Houšková
Studium vlastností jádrových pigmentů na bázi ZnO, MgO, MoO3 a WO3 v antikorozních povlacích.
Školitel: prof, Ing. Andrea Kalendová. Dr.
 
Ing. Ondruš
Urychlovače aminických tvrdidel pro epoxydové pryskyřice.
Školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
 
Ing. Jan Gojný
Studium vlastností pigmentů v náěrových hmotách v závislosti na složení a OKP, antikorozní účinnost ekologických pigmentů na bázi směsných oxidů.
Školitel: prof, Ing. Andrea Kalendová. Dr.
 
Ing. Pavel Prokeš
Studium vlastností kovových pigmentů v antikorozních nátěrových hmotách.
Školitel: prof, Ing. Andrea Kalendová. Dr.
 
Ing. Brodinová Jitka
Vliv povrchové úpravy vodivým PANI na antikorozní vlastnosti pigmentů na bázi feritů zinku, hořčíku a vápníku.
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová. Dr.
Školitel specialista: RNDR. Jaroslav Stejskal, CSc.
 
Ing. Veronika Čechalová
Syntéza a aplikace oxidu zinečnatého jako funkčního pigmentu v nátěrových hmotách.
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová. Dr.
 
Ing. Michaela Filipi
Koloidně-povrchové a sorpční chování oxycelulózy.
Školitel: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
 
Ing. Pavlína Slivková
Vliv fyzikálních parametrů pojiv na antikorozní účinnost nátěrových hmot.
Školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Školitel specialista: Ing. Jan Hyršl, CSc.
 
Ing. Roman Otáhal
Studium vlivu plniv a pojiv na protipožární vlastnosti zpěňovatelných nátěrových hmot.
Školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Školitel specialista: Ing. Libuše Hochmanová, Ph.D.
 
Ing. Jarmila Násadová
Netoxické sikativy a jejich využití v oxypolymeračně zasychajících nátěrových hmotách. 
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 
Ing. Veronika Jašková
Studium fotokatalytické a antimikrobiální účinnosti nátěrových hmot.
Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
Školitel specialista: Ing. Libuše Hochmanová, Ph.D., doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.