Obhájené bakalářské práce
vedené na Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

 

Petr Benda
Organické povlaky s ekologickými pigmenty na bázi feritů XxZnyFe2O4.
2007
Zuzana Kukačková
Struktura a vlastnosti pigmentů bez obsahu zinku pro aplikace v ochranných organických povlacích
2007
Alena Fuňaková
Nátěrové hmoty s obsahem antikorozních pigmentů na bázi modifikovaných fosforečnanů
2007
Pavel Hegar
Ekologicky nezávadné pigmenty pro aplikace v ochranných organických povlacích
2008
Petr Černošek
Nové směry ve vývoji povrchové ochrany kovových a nekovových materiálů pomocí povlaků s obsahem nanočástic TiO2
2008
Veronika Kolářová
Organické povlaky obsahujících přírodní typy křemičitanových plniv vyznačující se lamelárními částicemi
2008
Lukáš Rambousek
 
Metallocenové komplexy jako ekologická aditiva pro oxypolymeračně zasychající organická pojiva nátěrových hmot
2008
Eva Vlčková
 
Možnosti řešení inhibice koroze vzniklé při aplikaci vodouředitelných nátěrových hmot
2008
Helena Poláková
 
Vlastnosti nátěrových hmot s obsahem pigmentů na bázi různých forem uhlíku
2008
 
 
 
David Šimůnek
Korozní ochrana kovových materiálů za vyšších teplot pomocí pigmentovaných termicky stabilních povlaků
2009
Klára Ptáčková
Anorganická pojiva pro nátěrové hmoty, vlastnosti a výhody použití
2009
Jaroslav Pražák
Studium vlastností organických povlaků s obsahem anorganických nanočástic
2009
Štrbíková Anna
 
Povrchová úprava kovů pomocí vrstev s vysokým obsahem zinku
2009
Procházka Aleš
 
Ekologické řešení povrchových předúprav karosérií v automobilovém průmyslu
2009
Tomáš Tesař
Technické aspekty výroby PUR pěn
2010
Miguel Victor Manso
Systémy pro náročnou povrchovou ochranu kovových materiálů v petrochemickém průmyslu
2010
Stanislav Říha
 
Antikorozní pigmenty pro termicky stabilní organická pojiva nátěrových hmot
2010
Petr Karas
Vodouředitelné nátěrové hmoty
2011
Hromek Leoš
 
Barevné pigmenty ve starověku (Ancient colour pigments)
2011
Palová Kateřina
 
Barevné přírodní pigmenty (Colour natural pigments)
2011
Mrštíková Andrea
 
Studium historicky nejdéle používaných antikorozních pigmentů (Study of historical anticorrosive pigments)
2011
Hejdová Martina
 
Ochranné nátěry na dřevo vůči UV záření (UV protective coatings on wood materials)
2011
Hájková Tereza
 
Zpěňovatelné nátěrové hmoty (Intumescent coatings)
2011
Foglová Alena
Ochranné nátěry na dřevo vůči specifickým podmínkám prostředí (Protective coatings on wood materilas against specific environmental conditions)
2011
Voglová Veronika
 
Studium bleskové koroze  vodouředitelných nátěrových hmot (Study of flash corrrosion of water based coatings)
2011
Libor Kubista
 
Povrchová ochrana kovových materiálů v prostředí s  obsahem chemicky znečišťujích látek (Surface protection of materials in environment with chemical polutants )
2011
Pavel Kravál
 
Povrchová ochrana konstrukčních materiálů v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí (Surface protection of construction materials in environment with high humidity)
2011
 
 
 
Kovačka Kamil
 
Fasádní nátěrové hmoty a pojiva pro ochranu fasád  (Fasade paints and binders for face protection)
2012
Zieris Richard
Způsoby povrchové ochrany dřevěných materiálů (Possibility of wood material protection)
2012
Vaňková Barbora
Barviva přírodního původu
2012
Nechvílová Kateřina
 
Pyrogenní SiO2 - vlastnosti a použití „bílých sazí“ a dalších oxidů křemičitých
2012
Maceček Jaroslav
Odolnost organických pojiv vůči nitkové korozi
2012
Sedlář Jiří
Fasádní nátěry se sníženými nároky na údržbu.
2012
Zgoni Hedvika
Ochranné systémy pro korozně a atmosféricky náročná prostředí
2012
Vepřeková Simona
Protipožární nátěrové hmoty
2012
Mikulička Tomáš
Vodouředitelné nátěrové hmoty, vlastnosti, druhy a použití.
2012
Coubalová Markéta
Přírodní stavební materiály
2012
Lukáš Matysek
Nátěry dřevěných fasád
2012
Procházková Dita
Hydrofobizační přípravky pro fasádní nátěrové hmoty
2012
Kovačka Kamil
Fasádní nátěrové hmoty a pojiva pro ochranu fasád 
2012
Prokop Vít
Elektrochemické povrchové úpravy kovů
2013
Martínková Monika
Vybrané přírodní stavební materiály
2013
Michal Krtička
Kovové povlaky, perspektivní druhy a metody přípravy
2013
Robert Řehák
Fungicidní aditiva pro nátěrové hmoty
2013

2014

Ondřej Janča

Příprava a vlastnosti zinkem plněných ochranných povlaků s obsahem pigmentů na bázi uhlíku a vodivých polymerů

Vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

 

Zuzana Matějčková

Eletrochemické metody pro stanovení antikorozní účinnosti ochranných povlaků

Vedoucí práce: Andréa Kalendová

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

 

Miroslav Malý

Povrchové úpravy kovů a jiných materiálů povlaky na bázi niklu

Vedoucí práce: Ing. David Veselý, PhD.

 

Derahová Darina

Povrchová ochrana konstrukčních materiálů vůči působení sladké vody a vysoké vlhkosti

Vedoucí práce: Andréa Kalendová

Konzultant: Ing. Tereza Hájková

 

Patrik Lenoch

Zinek v ochranných povlacích pro náročnou protikorozní ochranu ocelových konstrukcí.

Vedoucí práce: David Veselý

 

Vlček Vladimír
Studium nátěrových systémů pro těžkou korozní ochranu ocelových kostrukcí.

Vedoucí práce: prof. Ing. Kalenda Petr, CSc.

 

Dytrt Filip
Katalyzátory na bázi organokovových sloučenin pro vytvrzování pojiv tvořících film oxypolymeračním mechanismem.
Vedoucí práce: prof. Ing. Kalenda Petr, CSc.

 

Jan Plačko

Vodivé polymery a jejich aplikace

Vedoucí práce: Andréa Kalendová