Studenti DSP  Povrchové inženýrství vedení na Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

 

1.ročník

Ing. Kateřina Nechvílová

Téma dizertace: Studium nových vodivých materiálů pro organické povlaky

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

 

2.ročník

Ing. Tereza Hájková

Téma disertace:  Vliv povrchové úpravy vodivými polymery na vlastnosti vybraných částic pigmentů

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

 

Ing. Martina Hejdová

školitel: doc.Ing. Eva Černošková, CSc.

Téma disertace: Studium vybraných vlastností a struktury objemových nekrystalických materiálů a tenkých filmů

 

Ing. Ivan Majer

Téma disertace: Ekologické inhibitory koroze kovů

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: Ing. Petr Antoš, Dr., Ph.D.

 

3. ročník

Ing. Ondřej Preininger

školitel: doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Téma disertace: Použití komplexů vanadu a molybdenu jako aditiva do oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot“

 

Ing.Martin Křižan

Téma disertace: Studium katalytického působení organokovových a koordinačních sloučenin přechodných kovů v oxidačně zasychajících nátěrových hmotách

školitel: doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Školitel specialista. Ing. Milan Erben, Ph.D.

 

Ing. Miroslav Kohl

Téma dizertace: Vliv vodivých polymerů a dalších  látek na korozně-inhibiční vlastnosti epoxyesterových nátěrů plněných kovovým zinkem.

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

školitel specialista: doc. Ing. Eva Černošková, CSc.  

 

Mgr. Barbora Antošová

Téma disertace: Organické a anorganické povlaky s vysokým obsahem kovového zinku

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

Mgr. Petr Ryšánek

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: Ing. Petr Antoš, Ph.D.

Téma disertace: Speciální oxidické pigmenty pro ochranné povlaky,  identifikace struktury a a studium vlastností

 

5. ročník

Ing. Miroslav Ulbrich

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Téma disertace: Antikorozní vlastnosti organických povlaků s obsahem morfologicky odlišných feritů".

Publikace:

 

6. ročník

Petr Benda

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Téma disertace: Vývoj a příprava pigmentů na bázi směsných oxidů pro antikorozní nátěrové hmoty

 

Ing. Helena Kukačková

Téma disertace: Moderní trendy v oblasti ekologicky příznivých antikorozních nátěrových hmot

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

školitel specialista: Ing. Libuše Hochmanová, Ph.D.

Publikace:

 

7. ročník

Ing. Ladislav Novák

školitel: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

Téma disertaceChemická legislativa pro chemické  speciality

školitel: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

 

Ing. Jiří Kabrhel

Téma disertace: studium vlastností ochranných povlaků s obsahem neizometrických pigmentů a kovového zinku

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

Ing. Eva Matějková

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Téma disertace: Studium vlastností nátěrových hmot obsahující jádrové antikorozní pigmenty s obsahem Mo, W

 

Ing. Pavel Menc

Téma disertace: Geopolymerní materiály a jejich aplikace v oblasti ochranných organických povla ků

Školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Školitel specialista: Dr.Ing. Per Antoš, Ph.D.

 

8 ročník

Ing. Milan Mauer

Téma disertace: Studium vlivu plniva anorganického kompozitního plniva na jeho emisivitu

školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.