Témata diplomových prací na rok 2015/16

 

Ovlivnění antikorozní účinnosti nátěrových hmot s obsahem zinkového prachu jako anodického inhibitoru v kombinaci s vodivými polymery.
- Bc. Lenka Jaegerová

vedoucí: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr., konzultant: Ing. Miroslav Kohl

 

Vliv povrchové úpravy PANI, PPY a PPDA na antikorozní vlastnosti směsných oxidů v organických povlacích na bázi epoxyesterové pryskyřice
- Bc. Darina Derahová

vedoucí: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr., konzultant Ing. Tereza Hájková

 

Vliv karbonizace a povrchové úpravy vodivými polymery na vlastnosti pigmentů na bázi uhlíku - Bc. Ondřej Janča

vedoucí: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr., konzultant Ing. Kateřina Nechvílová