Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.

 

Témata bc. prací pro 2015/2016 vedené na oddělení nátěrových hmot a organických povlaků pro obor Farmakochemie a medicinální materiály

 

*R – rešeršní práce, R/RE – rešeršní práce nebo rešeršní práce doplněná vlastním experimentem, **zamluveno

Farmakochemie a medicinální materiály –vedené práce

  1. Oxid titaničitý, vlastnosti a využití v polymerní a farmaceutické chemii. (R, RE)**
  1. Vodivé dopované polymery využívané v chemii polymerů a v dalších aplikacích. (R/RE)**
  1. Přírodní minerály nezbytné pro zdraví ve farmaceutických výrobcích a v technických aplikacích.(R)**
  1. Přírodní kaučuk, vlastnosti a současné využití. (R)**
  1. Oxid křemičitý a jeho sloučeniny jako aditiva pro organická pojiva a medicinální aplikace. (R/RE)**
  1. Vlastnosti přírodních křemičitanů v polymerních materiálech.**
  1. . Barviva a pigmenty pro aplikace v odvětví polymerů a ve farmakochemii.(R, RE)**

8. Výzkum, výroba a zpracování pigmentů pro organické a anorganické povlaky.(R)**

9. Vlastnosti povrchově modifikovaných silikátů pro polymerní materiály a farmakochemii.( R, RE)**

10. Speciální nátěrové hmoty s  fotokatalytickými a antimikrobiálními účinky využívané v medicíně.(R)**

 


 

Témata bakalářských prací pro 2015-20116(Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů). Vedené práce.

1. Ochrana dřevěných materiálů vůči působení povětrnostních vlivů (R)**

2. Nátěrové hmoty s obsahem kovových pigmentů a vodivých polymerů .**

3. Měření povrchové energie nekrystalických materiálů (R/RE)**

4. Povrchová úprava čokolády –využití přírodních a syntetických pryskyřic v povrchové úpravě materiálů. (R) **

5. Perovskity, vlastnosti, využití v kompozitních a polymerních materiálech (R/RE)

prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

6. Vlastnosti a možnosti využití makromolekulárních látek přírodního původu v současné chemii (R/RE). Přírodní pryskyřice a jejich současné využití.

prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

7. Minium – vlastnosti, použití v antikorozních nátěrech. Je možné ho nahradit? (R/RE)

prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.