Seznam publikovaných výsledků ÚCHTML za rok 2014

 

HONZÍČEK, J., VINKLÁREK, J., ERBEN, M., PADĚLKOVÁ, Z., ŠEBESTOVÁ, L., ŘEZÁČOVÁ, M. Tetrafluoro-4-pyridyl substituted cyclopentadienyl molybdenum(II) compounds. Journal of Organometallic Chemistry, 2014, roč. 749, č. 1, s. 387-393. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

ČEŠEK, B., MILICHOVSKÝ, M., GOJNÝ, J., BŘÍZA, D. Thermo-Responsive Behaviour of Cellulosic Materials. Cellulose Chemistry and Technology, 2014, roč. 48, č. 3-4, s. 225-236.
Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

ČEŠEK, B., MILICHOVSKÝ, M., GOJNÝ, J. Mutual Competitive Absorption of Water and Essential Oils Molecules by Porose Ligno-Cellulosic Materials. Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 66-75. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

GOJNÝ, J., ČEŠEK, B., MIKALA, O., MILICHOVSKÝ, M., ČABALOVÁ, I., KŘŮMAL, K. Vliv atmosféry tvořené zředěnými parami esenciálních olejů na pórovité materiály na celulózové a lignocelulózovém bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 271-275. ISBN 978-80-89597-16-1. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

GOJNÝ, J., ČEŠEK, B., MIKALA, O., MILICHOVSKÝ, M., KŘŮMAL, K., VEČEŘA, Z. Ochrana lignocelulózových materiálů aplikací par esenciálních olejů - posouzení vlivů těchto látek na jejich vlastnosti. Papír a celulóza, 2014, roč. 69, č. 3-4, s. 93-97. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

MILICHOVSKÝ, M., FILIPI, M., GOJNÝ, J., ČEŠEK, B. Hypermolecular structure of lignocellulosic materials and their properties. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 224-231. ISBN 978-80-89597-16-1. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

MIKALA, O., MILICHOVSKÝ, M., GOJNÝ, J., FILIPI, M. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 334-337. ISBN 978-80-89597-16-1. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

FILIPI, M., MILICHOVSKÝ, M. Microstructural analysis of oxycellulose using synchrotron X-ray microtomography. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 288-291. ISBN 978-80-89597-16-1. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

MIKALA, O., GOJNÝ, J., ČEŠEK, B., MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, roč. 56, č. 2, s. 73-80. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

GOJNÝ, J., MIKALA, O., ČEŠEK, B., ČABALOVÁ, I. Distribúcia dĺžky vlákien historických papierových dokumentov. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, roč. 56, č. 2, s. 55-61. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HÁJEK, M., MILICHOVSKÝ, M., FILIPI, M. Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 322-327. ISBN 978-80-89597-16-1. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

POTŮČEK, F., GURUNG, B., HÁJKOVÁ, K. Influence of anthraquinone on soda pulping of rapeseed straw. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 328-333. ISBN 978-80-89597-16-1. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda pulping of rapeseed straw. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 338-342. ISBN 978-80-89597-16-1.
Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

MILICHOVSKÝ, M., ČEŠEK, B., FILIPI, M., GOJNÝ, J. Cellulosic Sorption Filter Materials with Surface Flocculation Activity—A Hopeful Anticipation of Water Purification. Journal of Water Resource and Protection, 2014, roč. 6, č. 3, s. 165-176. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HARMAND, L., BHOSALE, D., BENEŠ, L., PALARČÍK, J., KALENDOVÁ, A., SEDLÁK, M. Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles Fe3O4@SiO2 decorated with amino groups. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, roč. 20, č. 1, s. 191-207. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

ČEŠEK, B., MILICHOVSKÝ, M., GOJNÝ, J. Essential Oils Influence upon Chemical Aging Process of Lignocellulosic Materials. In PROGRESS'14 Papers. Łódź : Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014, s. 1-13. ISBN 978-83-60419-08-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

GOJNÝ, J., MIKALA, O., ČEŠEK, B., MILICHOVSKÝ, M., KŘŮMAL, K. Cellulose and lignocellulose materials - influence of the atmosphere of diluted vapors of essential oils. In PROGRESS'14 Papers. Łódź : Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014, s. 1-8. ISBN 978-83-60419-08-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

MIKALA, O., GOJNÝ, J., ČEŠEK, B., MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov. In ŠVOČ 55: 55th international student's scientific conference 2014. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014, s. 27-36. ISBN 978-80-228-2568-9. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

GOJNÝ, J., ČEŠEK, B., MIKALA, O., MILICHOVSKÝ, M., ČABALOVÁ, I., KŘŮMAL, K. Esenciální oleje a pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi – ochrana archiválií. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 1-5. ISBN 978-80-86238-61-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

MIKALA, O., MILICHOVSKÝ, M., GOJNÝ, J., FILIPI, M. Vliv oxidů dusíku na proces stárnutí pórovitých lignocelulózových materiálů. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 1-4. ISBN 978-80-86238-61-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

ANDROVIČ, L., DRABINA, P., PANOV, I., FRUMAROVÁ, B., KALENDOVÁ, A., SEDLÁK, M. Polystyrene copolymer-supported by substituted (1R,2R)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine-copper(II) complexes: recyclable catalyst for the asymmetric Henry reaction. Tetrahedron Asymmetry, 2014, roč. 25, č. 9, s. 775-780. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HÁJEK, M., MILICHOVSKÝ, M., FILIPI, M. The structural and surface properties of cellulosic materials. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 290-293. ISBN 978-80-86238-64-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

KALENDOVÁ, A., VESELÝ, D., KOHL, M., STEJSKAL, J. Effect of surface treatment of pigment particles with polypyrrole and polyaniline phosphate on their corrosion inhibiting properties in organic coatings. Progress in Organic Coatings, 2014, roč. 77, č. 9, s. 1465-1483. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

ZÁRYBNICKÁ, L., NÁDVORNÍKOVÁ, Z., VEČEŘA, M., ŠPAČEK, V. Stabilization of High Impact Polystyrene against degradation by UV radiation. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 316-318. ISBN 978-80-86238-64-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

NÁDVORNÍKOVÁ, Z., ZÁRYBNICKÁ, L., VEČEŘA, M., ŠPAČEK, V. Stabilizace polyethylenu. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 275-277. ISBN 978-80-86238-64-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

NÁDVORNÍKOVÁ, Z., ZÁRYBNICKÁ, L., VEČEŘA, M., ALMONASY, N. Stabilizace kovalentně vázanými stabilizátory. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 107-109. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

KALENDOVÁ, A., VESELÝ, D., KOHL, M. Synthesis of Me2TiO4 and MeFe2O4 spinels and their use in organic alkyd resin-based anticorrosion coatings. CORROSION REVIEWS, 2014, roč. 32, č. 1-2, s. 51-72. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

NÁDVORNÍKOVÁ, Z., ZÁRYBNICKÁ, L., VEČEŘA, M., ALMONASY, N. Fluorescenční značení polymeru. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 110-111. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

UNIVERZITA PARDUBICE, SYNTHESIA, A.S.. Způsob výroby žlutého pigmentu na bázi komplexu nikelnatého kationu, melaminu a azobarbiturové kyseliny a nové krystalové modifikace tohoto pigmentu připravitelné tímto způsobem. R. Hrdina, J. Steinfeld, L. Burgert, R. Gotzman, J. Chaloupka, Č. Florián, L. Beneš, F. Alafid, J. Vyňuchal, M. Vlk. Úřad průmyslového vlastnictví, 304515. 30.04.2014.Druh výsledku: PATENT

 

KOHL, M., KALENDOVÁ, A., NĚMEC, P. Effect of conductive polymers and amorphous chalcogenides on mechanical and corrosion properties of organic coatings with high metallic zinc particle contents. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HÁJKOVÁ, T., KALENDOVÁ, A. Synthesis and examination of properties of tungstates and molybdate based anticorrosive pigments in paints. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

KOHL, M., KALENDOVÁ, A. Preparation, description and comparison of different polyaniline types and their use in protective organic coatings. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HÁJKOVÁ, T., KALENDOVÁ, A. Examination of the properties of polymeric films containing TiO2 and CaTiO3 particles in dependence on pigment volume concentration and surface treatment with conductive polymers. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HEJDOVÁ, M., ČERNOŠKOVÁ, E., KALENDOVÁ, A., TODOROV, R. Využití fázové změny pro optický záznam informací-studium objemových vzorků a tenkých filmů skel systému Ge-Se-Te. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

FILIPI, M., MILICHOVSKÝ, M. Chemical and Mechanical Influence on Super molecular Structure of Cellulose. International Journal of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, 2014, roč. 2, č. 8, s. 878-885. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

FILIPI, M., MILICHOVSKÝ, M. Adsorption Organic Cationic Dyes of Oxycelluloses and Linters. Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 1-7. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

KŘIŽAN, M., ERBEN, M., VINKLÁREK, J. The study of drying activity of transition metal bispidon complexes. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HOLUBOVÁ, L., PODZIMEK, Š., MORAVCOVÁ, V., VELEBNÝ, V., BÍLKOVÁ, Z., KORECKÁ, L. Magnetic macroporous particles as an essential tool of multiparametric degradation approach for production of size-defined hyaluronan fragments. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

KOHL, M., KALENDOVÁ, A. The effect of polypyrrole on mechanical properties of organic coatings containing high amounts of zinc metal particles. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 294-298. ISBN 978-80-86238-64-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

HEJDOVÁ, M., ČERNOŠKOVÁ, E., TODOROV, R., ČERNOŠEK, Z., HOLUBOVÁ, J. Characterization of selected bulk glasses and thin film of Ge-Se-Te system. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HEJDOVÁ, M., KALENDOVÁ, A., ČERNOŠKOVÁ, E. Testování účinnosti antikorozních pigmentů jako náhrada za fosforečnan zinečnatý. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 40-44. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

HÁJKOVÁ, T., KALENDOVÁ, A. Vodivé polymery a kompozitní pigmenty v nátěrových hmotách. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 45-51. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku:ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

KOHL, M., KALENDOVÁ, A. Antikorozní účinnost zinkem plněných epoxyesterových povlaků obsahujících polyanilin fosfát. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 99-104. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

PREININGER, O., HONZÍČEK, J., VINKLÁREK, J., ERBEN, M. Sloučeniny V(IV) jako sikativy oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 52-56. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

MACEČEK, J., KALENDOVÁ, A. Zkoumání odolnosti organických povlaků vůči nitkové korozi, VII. Konference. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 122-127. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

NECHVÍLOVÁ, K., KALENDOVÁ, A. Vlastnosti polymerních filmů s obsahem silikátů v závislosti na povrchové úpravě vrstvou vodivého polymeru a zinkferitu. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 128-131. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

KOHL, M., KALENDOVÁ, A. The effect of polypyrrole on mechanical and corrosive coatings containing high amounts of zinc metal particles. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

NECHVÍLOVÁ, K., KALENDOVÁ, A. Evaluation of the properties of coatings pigmented surface-modified silicates. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HEJDOVÁ, M., ČERNOŠKOVÁ, E., ČERNOŠEK, Z., HOLUBOVÁ, J., TODOROV, R. Raman spektra and optical properties of Ge-Se-Te thin films. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HEJDOVÁ, M., ČERNOŠKOVÁ, E., TODOROV, R., ČERNOŠEK, Z., HOLUBOVÁ, J. Porovnání vlastností objemových vzorků a tenkých filmů chalkogenidových skel systému Ge-Se-Te. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HEJDOVÁ, M., ČERNOŠKOVÁ, E., ČERNOŠEK, Z., HOLUBOVÁ, J., TODOROV, R. Thin chalcogenide films –promising materials for optical storage. 2014. Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

FILIPI, M., MILICHOVSKÝ, M. Influence of Chemical Modification on Characteristic of Oxycellulose. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 453-458. ISBN 978-80-86238-64-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

HÁJEK, M., MILICHOVSKÝ, M., FILIPI, M. Influence of nitrogen oxides on lignolellulosic materials. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014, s. 49. ISBN 978-80-7395-820-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

CONTIPRO BIOTECH S.R.O.. Způsob přípravy mikrovláken, způsob výroby krytů ran, kryty ran a zařízení pro přípravu polysacharidových vláken. L. Burgert, R. Hrdina, V. Velebný, A. Lattif, R. Šuláková, L. Sobotka, J. Běták, D. Smirnou. Úřad průmyslového vlastnictví, 304651. 09.07.2014.Druh výsledku: PATENT

 

POTŮČEK, F., GURUNG, B. Strength characteristics of chemi-mechanical pulp from rapeseed straw. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, roč. 56, č. 1, s. 51-57. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

POTŮČEK, F., GURUNG, B., HÁJKOVÁ, K. Influence of anthraquinone on soda cooking of rapeseed straw. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 405-408. ISBN 978-80-86238-64-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda cooking of rapeseed straw. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 409-413. ISBN 978-80-86238-64-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

UNIVERZITA PARDUBICE. Způsob přípravy vláken z chitin/chitosan-glukanového komplexu, vlákna a kryt rány. A. Lattif, R. Hrdina, L. Burgert, R. Abdel-Rahman, V. Velebný, D. Smirnou, R. Šuláková, M. Hrdinová. Úřad průmyslového vlastnictví, 304564. 28.05.2014.Druh výsledku: PATENT

 

HOLUBOVÁ, L., KORECKÁ, L., PODZIMEK, Š., MORAVCOVÁ, V., ROTKOVÁ, J., EHLOVÁ, T., VELEBNÝ, V., BÍLKOVÁ, Z. Enhanced multiparametric hyaluronan degradation for production of molar-mass-defined fragments. Carbohydrate Polymers, 2014, roč. 112, č. Květen, s. 271-276. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

GURUNG, B., POTŮČEK, F. Influence of Anthraquinone in Alkaline Pulping of Rapeseed Straw. In Studentská vědecká konference 2014: sborník příspěvků na CD. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 1-4. ISBN 978-80-7464-359-0. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

HÁJKOVÁ, K., POTŮČEK, F. Alkaline Pulping of Rapeseed Straw. In Studentská vědecká konference 2014: sborník příspěvků na CD. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 1-4. ISBN 978-80-7464-359-0. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

POTŮČEK, F. Rapeseed Straw as a Possible Source for the Production of Fibre Materials. In Proceedings of the 40th International Conference of SSCHE. Bratislava : Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2014, s. 927–933. ISBN 978-80-89475-09-4. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

VOJTOVIČ, A., ČERNÝ, M., BURGERT, L., BAYEROVÁ, P. Study of the encapsulation in soya lecithin in dyeing of Textile materials. In Osiągnięcia wykończalnictwa i jego przyszłość. Łódź : Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, 2014, s. 19-22. ISBN 978-83-927176-6-9. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

VOJTOVIČ, A., ČERNÝ, M., BURGERT, L., BAYEROVÁ, P. Využití sójového lecitinu v barvení polyamidových textilií.. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava : Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014, s. 381-382. ISBN 978-80-227-4268-9. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

HÁJKOVÁ, K., POTŮČEK, F., GURUNG, B. Alkaline cooking of Rapeseed Straw. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014, s. 50. ISBN 978-80-7395-820-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

BOHÁČIK, P., MACHOTOVÁ, J., PODZIMEK, Š. VPLYV OBSAHU KOPOLYMERIZOVANÉHO METYLAKRYLÁTU NA VLASTNOSTI EMULZNE PRIPRAVENÝCH KOPOLYMÉROV NA BÁZI STYRÉNU.. Studentská vědecká konference 2014: sborník příspěvků na CD. 2014. Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda Cooking of Rapeseed Straw. In PROGRESS'14 Papers. Łódź : Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014, s. 1-7. ISBN 978-83-60419-08-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

BOHÁČIK, P., MACHOTOVÁ, J., PODZIMEK, Š., ČERNOŠKOVÁ, E. VPLYV OBSAHU KOPOLYMERIZOVANÉHO ETYLAKRYLÁTU NA VLASTNOSTI EMULZNE PRIPRAVENÝCH KOPOLYMÉROV NA BÁZI STYRÉNU.. 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

POTŮČEK, F., GURUNG, B., HÁJKOVÁ, K. Soda Pulping of Rapeseed Straw. Cellulose Chemistry and Technology, 2014, roč. 48, č. 7-8, s. 683-691. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

GANAIE, IA., KUKREJA, VK., PARUMASUR, N., SINGH, P., POTŮČEK, F. Comparative Study of Axial Dispersion Model Using Cubic Hermite Collocation Method for Linear and Nonlinear Adsorption Isotherms. Cellulose Chemistry and Technology, 2014, roč. 48, č. 7-8, s. 717-726. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

VEČEŘA, M., PROKŮPEK, L., MACHOTOVÁ, J., ŠŇUPÁREK, J., HUSÁKOVÁ, L., URBANOVÁ, I., AKŠTEIN, Z. Epoxy-cyanate ester compositions as matrixes for tagging of explosives. Advances in Polymer Technology, 2014, roč. 33, č. 2, s. 145-151. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

PODZIMEK, Š., MACHOTOVÁ, J., ŠŇUPÁREK, J., VEČEŘA, M., PROKŮPEK, L. Characterization of molecular structure of acrylic copolymers prepared via emulsion polymerization using A4F-MALS technique. Journal of Applied Polymer Science, 2014, roč. 131, č. 21, s. 11178-11185. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

ALMONASY, N., MACHALICKÝ, O., MICHL, M., PŘICHYSTALOVÁ, H., KULHÁNKOVÁ, H., NEPRAŠ, M. Model compounds for the study of excitation energy transfer. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

KOHL, M., KALENDOVÁ, A., STEJKAL, J. The effect of polyaniline phosphate on mechanical and corrosive properties of protective organic coatings containing high amounts of zinc metal particles. Progress in Organic Coatings, 2014, roč. 77, č. nemá, s. 512-517.
Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

PODZIMEK, Š. Principles of Detection and Characterization of Branching in Synthetic and Natural Polymers by MALS. The Column, 2014, roč. 10, č. 10, s. 16-19. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

PODZIMEK, Š. Truths and Myths about the Determination of molar Mass Distribution of Synthetic and Natural Polymers by Size Exclusion Chromatography. Journal of Applied Polymer Science, 2014, roč. 131, č. 7, s. 40111-40119.
Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

KALENDOVÁ, A., VESELÝ, D., KOHL, M. Synthesis of Me2TiO4 a MeFe2O4 spinels and their use in organic alkyd resin based anticorrosion coatings. Corrosion Reviews, 2014, roč. 32, č. 1-2, s. 51-72. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

ZGONI, H., PODZIMEK, Š., MACHOTOVÁ, J. Charakterizace akrylátových kopolymerů metodou A4F-MALS. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 113-117. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

KALENDOVÁ, A., VESELÝ, D., KOHL, M., STEJSKAL, J. Effect of surface treatment of pigment particles with polypyrrole and polyaniline phosphate on their corrosion inhibiting properties in organic coatings. Progress in Organic Coatings, 2014, roč. 77, č. 9, s. 1465-1483. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

POTŮČEK, F. Rapeseed Straw as a Possible Source for the Production of Fibre Materials. In Proceedings of the 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava : Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014, s. 927–933. ISBN 978-80-89475-13-1. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

KAUR, P., ARORA, S., POTŮČEK, F. Numerical Solution of Axial Dispersion Model Using Orthogonal Collocation Method. Indian Journal of Industrial and Applied Mathematics, 2014, roč. 5, č. 1, s. 35-41. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

KOHL, M., KALENDOVÁ, A., BOIDIN, R., NĚMEC, P. The effect of amorphous chalcogenides on mechanical and anticorrosive properties of protective organic coatings containing high amounts of zinc metal particles. Progress in Organic Coatings, 2014, roč. 77, č. nemá, s. 1369-1375. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

HÁJKOVÁ, T., HEJDOVÁ, M., KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of perovskites surface-modified with conducting polymers in alkyde coatings. Acta Metallurgica Slovaca, 2014, roč. 18, č. 2-3, s. 117-124. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

NĚMEC, P., OLIVIER, M., BAUDET, E., KALENDOVÁ, A., BENDA, P., NAZABAL, V. Optical properties of (GeSe2)(100-x)(Sb2Se3)(x) glasses in near- and middle-infrared spectral regions. Materials Research Bulletin, 2014, roč. 51, č. neuvedeno, s. 176-179. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

SCHEJBAL, J., HONZÍČEK, J., VINKLÁREK, J., ERBEN, M., RŮŽIČKOVÁ, Z. Acyl-Functionalized Molybdenum Compounds [(η3-C3H5)(η5-Cp)Mo(CO)2]: An Experimental Study Including the X-ray Structure of a Rare endo Conformer. European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, roč. neuveden, č. 34, s. 5895-5907. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HONZÍČKOVÁ, I., HONZÍČEK, J., VINKLÁREK, J., PADĚLKOVÁ, Z., ŘEZÁČOVÁ, M., ŠEBESTOVÁ, L. Ring-functionalized niobocene complexes. Applied Organometallic Chemistry, 2014, roč. 28, č. 4, s. 252-258. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HONZICKOVA, I., HONZÍČEK, J., VINKLÁREK, J., RŮŽIČKOVÁ, Z. Allyl molybdenum(II) and tungsten(II) compounds bearing bidentate and tridentate pyrazolylmethane ligands. Polyhedron, 2014, roč. 81, s. 364-369. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HONZÍČKOVÁ, I., HONZÍČEK, J., VINKLÁREK, J., PADĚLKOVÁ, Z. Allyl molybdenum(II) and tungsten(II) compounds bearing bidentate and tridentate pyrazolylmethane ligands. Polyhedron, 2014, roč. 81, č. 15. října, s. 364-369. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

PREININGER, O., HONZÍČEK, J., VINKLÁREK, J., ERBEN, M. The effect of [(eta(3)-C3H5)(eta(5)-C5H5)Mo(CO)(2)] on drying of solvent-borne alkyd paints. Progress in Organic Coatings, 2014, roč. 77, č. 2, s. 292-297. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HONZÍČEK, J., HONZÍČKOVÁ, I., VINKLÁREK, J., RŮŽIČKOVÁ, Z. Cyclopentadienyl and indenyl molybdenum(II) complexes bearing planar N,N,N-chelating ligands. Journal of Organometallic Chemistry, 2014, roč. 772-773, č. prosinec, s. 299-306. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

ZÁRYBNICKÁ, L., VEČEŘA, M., BAČOVSKÁ, R., ALBERTI, Z., NÁDVORNÍKOVÁ, Z. Vytvrzování epoxidových pryskyřic pomocí derivátů hexachloro-cyklo-trifosfazenu. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

ZÁRYBNICKÁ, L., NÁDVORNÍKOVÁ, Z., VEČEŘA, M., ALMONASY, N. Fluorescenční značení polymerů. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

NÁDVORNÍKOVÁ, Z., ZÁRYBNICKÁ, L., VEČEŘA, M., ALMONASY, N. Stabilizace pomocí chemicky vázaných stabilizátorů. 2014.
Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

ZÁRYBNICKÁ, L., BAČOVSKÁ, R., VEČEŘA, M., ALBERTI, Z., ČERNOŠKOVÁ, E. Příprava derivátu hexachloro-cyklo-trifosfazenu vhodného jako tvrdidlo pro epoxidy. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

NÁDVORNÍKOVÁ, Z., ZÁRYBNICKÁ, L., VEČEŘA, M., ALMONASY, N. Stabilizace kovalentně vázanými UV stabilizátory. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

ZÁRYBNICKÁ, L., STRÁNSKÁ, E. Thermal stability of ion exchange resins in different ionic forms. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

ZÁRYBNICKÁ, L., VEČEŘA, M., BAČOVSKÁ, R., ALBERTI, Z., KINCL, M. Studium epoxidové pryskyřice vytvrzené deriváty hexachloro-cyklo-trifosfazenu. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice : Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014, s. 107-109. ISBN 978-80-260-7210-2. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

SYNPO, A.S.; UNIVERZITA PARDUBICE; GABRIEL-CHEMIE BOHEMIA S.R.O.. Method of preparation of stabilized polyethylene. V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. EP 1392272.6/2014. Druh výsledku: PATENT

 

VEČEŘA, M., PROKŮPEK, L., MACHOTOVÁ, J., ZÁRYBNICKÁ, L., NÁDVORNÍKOVÁ, Z. Vybraná aditiva chemicky vázaná na polymery. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

HAJDOVÁ, Z., BAYEROVÁ, P., ČERNÝ, M., BURGERT, L. STUDIUM VLIVU SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY. Zpravodaj STCHK, 2014, roč. 4, č. 88, s. 13-17. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

POPOVOVÁ, E., BAYEROVÁ, P., ČERNÝ, M., BURGERT, L. HODNOCENÍ VÝVOJOVÝCH TYPŮ SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Zpravodaj STCHK, 2014, roč. 4, č. 88, s. 17-22. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

BAYEROVÁ, P., BURGERT, L., HAJDOVÁ, Z., KRIŠTOFÍKOVÁ, L., ČERNÝ, M., HRDINA, R. VLIV SAMOSEKVESTRUJÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY. In XLVII. Seminář o tenzidech a detergentech: sborník přednášek. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014, s. 59-71. ISBN 978-80-7395-836-7. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

VEČEŘA, M., MACHOTOVÁ, J., VODOCHODSKÝ, O., PROKŮPEK, L., ŠŇUPÁREK, J., AKŠTEIN, Z. Rubber-modified epoxy-cyanate ester composites as matrixes for tagging of explosives. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2014, roč. 53, č. 12, s. 1205-1214. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

BAČOVSKÁ, R., PŘÍHODA, J., VORÁČ, Z., ALBERTI, M., ZÁRYBNICKÁ, L. Modified polymeric nanofibres. 2014.Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

 

SYNPO, AKCIOVÁ SPOLEČNOST; UNIVERZITA PARDUBICE; GABRIEL-CHEMIE BOHEMIA S.R.O.. Způsob přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS). V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. Úřad průmyslového vlastnictví, PV 2013-466 PS3905CZ_1. 02.05.2014.Druh výsledku: PATENT

 

SYNPO, A.S., UNIVERZITA PARDUBICE, GABRIEL-CHEMIE BOHEMIA S.R.O.. Způsob přípravy stabilizovaného polyethylenu (PE). V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. Úřad průmyslového vlastnictví, PV 2013-467 PS3906CZ_1. 02.05.2014.Druh výsledku: PATENT

 

ALMONASY, N., BUREŠ, F., NEPRAŠ, M., PŘICHYSTALOVÁ, H., GRAMPP, G. N,N-dimethylamino-phenylene-acetylene scaffolding: Structure-property relationships. Dyes and Pigments, 2014, roč. 108, č. 9, s. 50-56. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

HRDINA, R., STEINFELD, J., BURGERT, L., GOTZMAN, R., CHALOUPKA, J., FLORIÁN, Č., BENEŠ, L., ALAFID, F., VYŇUCHAL, J., VLK, M. Technologie výroby žlutého pigmentu na bázi komplexu nikelnatého kationu, melaminu a azobarbiturové kyseliny. 2014.Druh výsledku: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE

 

MIKALA, O., GOJNÝ, J., ČEŠEK, B., MILICHOVSKÝ, M. The influence of diluted vapours of essential oils on mechanical and optical properties of lignocellulosic materials. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014, s. 55. ISBN 978-80-7395-820-6. Druh výsledku: ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

PŘICHYSTALOVÁ, H., ALMONASY, N., LATTIF, A., ABDEL-RAHMAN, R., FOUDA, M., VOJTOVA, L., KOBERA, L., SPOTZ, Z., BURGERT, L., JANCAR, J. Synthesis, characterization and antibacterial activity of new fluorescent chitosan derivatives. International Journal of Biological Macromolecules, 2014, roč. 65, č. april, s. 234-240. Druh výsledku: ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

 

NĚMEC, P., OLIVIER, M., BAUDET, E., BENDA, P., KALENDOVÁ, A., NAZABAL, V. Near- and mid-infrared spectroscopic ellipsometry for accurate determination of optical parameters of Ge-Sb-Se glasses. 2014. Druh výsledku: OSTATNÍ - PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER