Odhad počtů přijímaných studentů pro ak. rok 2016/2017

Kód programu

Název programu/oboru

Typ programu

Titul

Forma

OPP

U/P

B2802

Chemie a technická chemie

 

 

 

 

 

 

Chemie a technická chemie

Bakalářské studium

Bc.

P

250

136/92

B2807

Chemické a procesní inženýrství

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management chemických a
potravinářských podniků

Bakalářské studium

Bc.

P

130

64/57

 

Ochrana životního prostředí

Bakalářské studium

Bc.

P

60

75/55

B2829

Anorganické a polymerní materiály

 

 

 

 

 

 

Anorganické materiály

Bakalářské studium

Bc.

P

30

5/4

 

Polymerní materiály a kompozity

Bakalářské studium

Bc.

P

25

15/11

B2830

Farmakochemie a medicinální materiály

 

 

 

 

 

 

Farmakochemie a medicinální materiály

Bakalářské studium

Bc.

P

110

231/198

B2831

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

 

 

 

 

 

 

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Bakalářské studium

Bc.

P

50

22/16

B2901

Chemie a technologie potravin

 

 

 

 

 

 

Hodnocení a analýza potravin

Bakalářské studium

Bc.

P

100

151/119

B3441

Polygrafie

 

 

 

 

 

 

Polygrafie

Bakalářské studium

Bc.

P

80

83/71

B3912

Speciální chemicko-biologické obory

 

 

 

 

 

 

Klinická biologie a chemie

Bakalářské studium

Bc.

P

150

203/150

 

Zdravotní laborant

Bakalářské studium Bc. P 70 nově akr.

N1407

Chemie

 

 

 

 

 

 

Analytická chemie

Navazující magisterské studium

Ing.

P

20

17/11

 

Anorganická a bioanorganická chemie

Navazující magisterské studium

Ing.

P

12

6/4

 

Organická chemie

Navazující magisterské studium

Ing.

P

12

3/3

 

Technická fyzikální chemie

Navazující magisterské studium

Ing.

P

15

11/10

N2807

Chemické a procesní inženýrství

 

     

 

 

Ekonomika a management chemických a
potravinářských podniků

Navazující magisterské studium

Ing.

P

40

25/20

 

Chemické inženýrství

Navazující magisterské studium

Ing.

P

5

6/3

 

Ochrana životního prostředí

Navazující magisterské studium

Ing.

P

20

32/19

N2808

Chemie a technologie materiálů

 

     

 

 

Anorganická technologie

Navazující magisterské studium

Ing.

P

15

9/9

 

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

Navazující magisterské studium

Ing.

P

10

5/5

 

Materiálové inženýrství

Navazující magisterské studium

Ing.

P

15

14/13

 

Organické povlaky a nátěrové hmoty

Navazující magisterské studium

Ing.

P

10

10/7

 

Technologie organických specialit

Navazující magisterské studium

Ing.

P

8

5/4

 

Technologie výroby a zpracování polymerů

Navazující magisterské studium

Ing.

P

10

7/4

 

Teorie a technologie výbušin

Navazující magisterské studium

Ing.

P

10

5/3

 

Vlákna a textilní chemie

Navazující magisterské studium

Ing.

P

10

2/-

N2901

Chemie a technologie potravin

 

       

 

Hodnocení a analýza potravin

Navazující magisterské studium

Ing.

P

25

53/26

N3441

Polygrafie

 

       

 

Polygrafie

Navazující magisterské studium

Ing.

P

15

16/12

N3912

Speciální chemicko-biologické obory

 

       

 

Analýza biologických materiálů

Navazující magisterské studium

Mgr.

P

20

29/17

 

Bioanalytik

Navazující magisterské studium Mgr P 25 33/23

P1418

Anorganická chemie, Inorganic Chemistry

 

   

 

 

 

Anorganická chemie, Inorganic Chemistry

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

5/5

P1419

Analytická chenmie, Analytical Chemistry

 

   

 

 

 

Analytická chemie, Analytical Chemistry

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

13/13

P1420

Fyzikální chemie, Physical Vhemistry

 

   

 

 

 

Fyzikální chemie, Physicalů Chemistry

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

5/5

P1421

Organická chemie, Organic Chemistry

 

   

 

 

 

Organická chemie, Organic Chemistry

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

3/3

P2832

Chemie a chemické technologie,
Chemistry and Chemical technolofy

 

   

 

 

 

Anorganická technologie, Inorganic Technology

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

3/3

 

Organická technologie, Organic Technology

Doktorské studium Ph.D. P, K ** -/-

P2833

Chemie a technologie materiálů,
Chemistry an´d Technology of Materials

 

   

 

 

 

Chemie a technologie anorganických materiálů,
Chemistry and Technology od Inorganic Materials

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

2/2

 

Povrchové inženýrství, Surface Engineering

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

7/7

P2837

Chemické a procesní inženýrství,
Chemical and Process Engineering

 

   

 

 

 

Environmentální inženýrství,
Environmental Engineering

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

9/9

 

Chemické inženýrství, Chemical Engineering

Doktorské studium

Ph.D.

P, K

**

-/-


OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017

U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2014/2015

** = počet přijímaných závisí na kapacitě škol. pracoviště a počtu uchazečů