Podrobná kritéria přijetí do magisterských st. programů

N1407 Chemie

Studijní obor: Analytická chemie (max. počet přijatých 20)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářských studijních programů Chemie a technická chemie, Chemie a technologie potravin, a Speciální chemicko-biologické obory a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie). Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů. Všichni uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie a Analytická chemie. Přednost bude dána uchazečům, kteří vypracují bakalářskou práci na KAlCh nebo v příbuzném oboru.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Anorganická a bioanorganická chemie (max. počet přijatých 12)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou, na základě ústního pohovoru, přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní 6 chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie). Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů, ale i zde je požadován ústní pohovor. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie a Analytická chemie. V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Technická fyzikální chemie (max. počet přijatých 15)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie) bez přijímacích zkoušek. Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů. Tito musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie a Analytická chemie.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Organická chemie (max. počet přijatých 12)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářských studijních programů Chemie a technická chemie, Farmakochemie a medicinální materiály a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie). Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů. Všichni uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie a Analytická chemie.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.


N2807 Chemické a procesní inženýrství

Studijní obor: Chemické inženýrství (max. počet přijatých: 5)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Chemické inženýrství). Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů. Všichni uchazeči se musí podrobit ústnímu pohovoru. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Ochrana životního prostředí (max. počet přijatých: 25)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářských studijních programů Chemie a technická chemie, Ekologie a ochrana životního prostředí a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Chemické inženýrství). Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů. Všichni uchazeči se musí podrobit ústnímu pohovoru. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků (max.počet přijatých 40)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního oboru Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků studijního programu Chemické a procesní inženýrství vyučovaném na Fakultě chemicko-technologické Univerzitě Pardubice a jiných příbuzných bakalářských studijních oborů na základě ústní přijímací zkoušky.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.


N2808 Chemie a technologie materiálů

Studijní obor Anorganická technologie (max. počet přijatých 15)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek absolventi bakalářských studijních programů, v jejichž studijních plánech jsou obsaženy chemické disciplíny Obecná a anorganická chemie, Analytická chemie a Fyzikální chemie. Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů, tito však musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány znalosti z výše uvedených předmětů v rozsahu bakalářského studijního oboru Chemie a technická chemie uskutečňovaného na FChT Univerzity Pardubice. Ústní přijímací zkoušku absolvují všichni uchazeči, pokud jejich počet překročí stanovený limit.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor Teorie a technologie výbušin (max. počet přijatých 10)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Chemické inženýrství) bez přijímacích zkoušek. Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů. Tito musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního oboru Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor Organické povlaky a nátěrové hmoty (max. počet přijatých 10)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářských studijních programů. Absolventi studijního programu Chemie a technická chemie, kteří mají celkový výsledek studia hodnocen stupněm "prospěl s vyznamenáním", nebo "prospěl velmi dobře", budou přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči a uchazeči z jiných studijních oborů musí složit ústní přijímací zkoušku. Studijní obor je otevřen absolventům všech bakalářských studijních programů a oborů. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství. Přijati budou ti, jež se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia

Studijní obor Technologie výroby a zpracování polymerů (max. počet přijatých 10)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie. Absolventi tohoto programubudou přijati bez přijímací zkoušky. Studijní obor je otevřen i absolventům jinýchbakalářských studijních programů a oborů, kteří musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství. Přijati budou ti, jež se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor Vlákna a textilní chemie (max. počet přijatých 10)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie. Absolventi tohoto programubudou přijati bez přijímací zkoušky. Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů, kteří musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství. Přijati budou ti, jež se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů (max. počet přijatých 10)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie. Absolventi tohoto programubudou přijati bez přijímací zkoušky. Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů, kteří musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie. z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství. Přijati budou ti, jež se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Materiálové inženýrství (max. počet přijatých 12)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářských studijních programů Chemie a technická chemie, Anorganické a polymerní materiály a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Chemické inženýrství) bez přijímacích zkoušek. Studijní program je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programů a oborů. Tito musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního oboru Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie a Chemické inženýrství.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Technologie organických specialit (max. počet přijatých 8)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Chemické inženýrství). Studijní obor je otevřen i absolventům jiných bakalářských studijních programůa oborů. Všichni uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie z předmětů Matematika, Fyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie a Analytická chemie.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.


N2901 Chemie a technologie potravin

Studijní obor: Hodnocení a analýza potravin (max. počet přijatých 25)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního programu/oboru jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie). Všichni uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin z předmětů Analýza potravin, Obecná mikrobiologie, Biochemie a Základy potravinářských technologií. Přednost bude dána uchazečům, kteří vypracují bakalářskou práci na KAlCh nebo v příbuzném oboru.
V tomto studijním oboru jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.


N 3441 Polygrafie

Studijní obor: Polygrafie (max. počet přijatých 15)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního programu jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Polygrafie. Uchazeči z řad absolventů bakalářského studijního programu Polygrafie se musí podrobit ústní přijímací zkoušce, přičemž budou zohledněny studijní výsledky a hodnocení u státní bakalářské zkoušky. Uchazeči z řad absolventů jiných bakalářských studijních programů (i z jiných vysokých škol) se podrobí ústní přijímací zkoušce. Vyžadovány budou základní znalosti z předmětů Polygrafické techniky a technologie, Reprodukční a předtiskové procesy a Chemie a fyzika polymerů, v rozsahu bakalářského studijního programu Polygrafie.
V tomto studijním programu jsou přijímáni uchazeči pouze do prezenční formy studia.


N3912 Speciální chemicko-biologické obory

Studijní obor: Analýza biologických materiálů (max. počet přijatých 20)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního programu jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Speciální chemicko-biologické obory studijních oborů Klinická biologie a chemie a Zdravotní laborant. Přijati mohou být také absolventi příbuzných oborů z jiných vysokých škol, kteří úspěšně ukončili bakalářský stupeň studia. Bez přijímací zkoušky budou přijati pouze uchazeči, kteří jsou absolventy studijního programu Speciální chemicko-biologické obory na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, jejichž vážený studijní průměr za bakalářské studium nebude vyšší než 1,85. Ostatní uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Speciální chemicko-biologické obory z předmětů Obecná a klinická biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Základy lékařské genetiky, Imunologie a Mikrobiologie. Na základě výsledků ústní zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů. Přijati budou ti, ježse po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.
V tomto studijním programu jsou přijímáni uchazeči pouze do prezenční formy studia.

Studijní obor: Bioanalytik (max. počet přiajtých 25)

Do tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního programu jsou přijímáni absolventi bakalářského oboru chemicko-biologického zaměření (vždy se ale musí jednat o obor akreditovaný nejen na MŠMT, ale též na MZ, po jehož absolvování získá student automaticky statut zdravotnického pracovníka). Bez přijímací zkoušky budou přijati pouze uchazeči, kteří jsou absolventy studijního programu Speciální chemicko-biologické obory na FChT UPa, jejichž vážený studijní průměr dosažený v bakalářském studiu nebude vyšší než 1,75. Ostatní uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Při přijímacím řízení budou požadovány znalosti v rozsahu studijního programu Speciální chemicko-biologické obory z předmětů Obecná a klinická biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Základy lékařské genetiky, Imunologie a Mikrobiologie. Na základě výsledků ústní zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů a přijati budou ti, kteří se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.