N2807 Chemické a procesní inženýrství

studijní obor: 2807T004 Chemické inženýrství

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

 

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci ve vývojových laboratořích, v projekčních kancelářích a ve výrobních podnicích a firmách chemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Student je veden tak, aby zvládnul moderní výpočetní techniku a moderní profesionální chemicko-inženýrské programy umožňující simulaci velkých výrobních linek. Důraz je kladen na zvládnutí bilančních výpočtů, teorie proudění tekutin, výměny tepla, difúzních procesů, chemických reaktorů a systémového inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech.