Magisterské programy

Magisterské studijní programy jsou ve strukturované podobě studia další studijní etapou na naší fakultě. Navazují na tříleté bakalářské studium a délka studia je zde dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D.
 


N1407 Chemie

N2807 Chemické a procesní inženýrství

N2808 Chemie a technologie materiálů

N2901 Chemie a technologie potravin

N3441 Polygrafie

N3912 Speciální chemicko-biologické obory