Harmonogram akademického roku 2016/2017

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 12. 7., 13. 7. a 12. 9. 2016
 • 2. ročník 13. - 15. 9. 2016
 • 3. ročník 13. - 16. 9. 2016

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 22. 9. 2016
 • 2. ročník 20. - 21. 9. 2016

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 3. 10. 2016
 • ostatní DSP 13. – 16. 9. 2016

Rektorské volno 16. 11. 2016

Imatrikulace 1. ročníku 4. 11. 2016

Zimní semestr

Výukové období 26. 9. – 23.12. 2016
Zimní prázdniny 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017
Zkouškové období 2. 1. – 19. 2. 2017

Letní semestr

Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 20. 2. – 21. 5. 2017
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 20. 2. – 7. 5. 2017
 • pro 3. ročník oboru Klinická biologie a chemie 20. 2. – 7. 5. 2017
 • pro 1. ročník navazujících SP 20. 2. – 21. 5. 2017

Zkouškové období /1. část/ 22 .5. – 9. 7. 2017
Letní prázdniny 10. 7. – 20. 8. 2017
Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 21. 8. – 10. 9. 2017
 • pro 1. ročník navazujících SP 21. 8. – 10. 9. 2017

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP
/opravný termín/ za rok 2015/2016 1. 12. – 2. 12. 2016
Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 5. 6. – 9. 6. 2017
Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 21. 8. – 25. 8. 2017
Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP
/opravný termín/ za rok 2016/2017 4. 9. 2017

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2017/2018

Přijímací pohovory do navazujících SP 5. 9. -  6. 9. 2017
Přijímací pohovory do doktorských SP 13. 6. 2017

Promoce 23. 6. 2017

Sponze bakalářská 1. 9. 2017