Mladý chemik ČR

celostátní finále

pořadatel – Fakulta chemicko-technologická UPa, Svaz chemického průmyslu

mladychemikcr.cz