Mladý chemik

regionální kola

pořadatel – Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích

mladychemik.cz