Semináře pro středoškolské učitele chemie

Semináře pro středoškolské učitele chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá
pravidelné semináře pro středoškolské učitele chemie.
 
 
 
 Cíle
  • Formou seminářů předávat nové poznatky z oboru chemie.
  • Informovat o nových moderních směrech vývoje oboru.
  • Formou krátkých exkurzí vždy doplnit teoretické přednášky praktickými ukázkami nejmodernějších experimentálních metod.
  • Nabízet možnosti dalšího vzdělávání.
  • Vzájemným setkáváním zlepšovat komunikaci mezi pedagogy středních a vysokých škol.
  • Propagovat chemii na středních školách.
  • Prostřednictvím středoškolských učitelů motivovat studenty pro další studium chemie.
 
Pozvánka
 
Rozvrh seminářů
Roční plán seminářů je rozdělen do tří jednodenních seminářů sestávajích vždy ze dvou přednášek. Semináře se konají obvykle v měsíci listopadu, březnu a červnu, dnem konání je pátek (přesné datum může být upraveno dle požadavků posluchačů i přednášejících). Semináře začínají dopolední přednáškou vždy v 10:00 hod., po polední přestávce 12:00 -13:00 hod. pokračují odpolední přednáškou. Po ní většinou následuje krátká asi 20 minut trvající exkurze. Předpokládaný konec semináře je v 15:00 hod.
Semináře se konají v budově FChT, Studentská 573, Pardubice.
Účast na seminářích je bezplatná, univerzita nehradí účastníkům dopravu a stravu. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na semináři.
Na závěr každého ročníku obdrží všichni účastníci CD obsahující přednášky daného ročníku seminářů.
 
 
Aktuální obsah semináře

18. 11. 2016

Kinetické jevy v nekrystalických materiálech a jejich praktické důsledky.
(prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Katedra fyzikální chemie)

Paliva pro dopravní prostředky.
(Ing. Marie Sejkorová, Ph.D., Katedra dopravních prostředků a diagnostiky, DFJP)

10. 2. 2017

Ověřujeme kvalitu potravin aneb analýza potravin na UPa.
(Ing. Blanka Švecová, Ph.D., Katedra analytické chemie)

Výzkum a vývoj nových biologicky aktivních salicylamidů.
(doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., Ústav organické chemie a technologie)

21. 4. 2017

Generátory plynů pro záchranné systémy.
(doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D., Ústav energetických materiálů)

Holografie – fenomén a aplikace.
(Mgr. Světlana Sajdlová, Mgr. Jan Mistrík, Ph.D., Ústav aplikované fyziky a matematiky, UK)

 
Přihláška
K účasti na semináři se můžete přihlásit níže uvedeným kontaktním osobám (J. Luxová, P. Pařík) telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo písemně.
 
Kontakt
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice
Ing. Jana Luxová, Ph.D., tel. +420 46 603 7199, Jana.Luxova@upce.cz
Ing. Patrik Pařík, Ph.D., tel. +420 46 603 7075, Patrik.Parik@upce.cz
Se svými přihláškami, náměty či dotazy se můžete obracet na organizátora seminářů libovolnou formou, kterou preferujete (pošta, email, telefon).
 
Obsah minulých ročníků seminářů (akademické roky 2005 - 2016)