Semináře pro středoškolské učitele chemie

Semináře pro středoškolské učitele chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá
pravidelné semináře pro středoškolské učitele chemie.
 
 
 
 Cíle
  • Formou seminářů předávat nové poznatky z oboru chemie.
  • Informovat o nových moderních směrech vývoje oboru.
  • Formou krátkých exkurzí vždy doplnit teoretické přednášky praktickými ukázkami nejmodernějších experimentálních metod.
  • Nabízet možnosti dalšího vzdělávání.
  • Vzájemným setkáváním zlepšovat komunikaci mezi pedagogy středních a vysokých škol.
  • Propagovat chemii na středních školách.
  • Prostřednictvím středoškolských učitelů motivovat studenty pro další studium chemie.
 
Pozvánka
 
Rozvrh seminářů
Roční plán seminářů je rozdělen do tří jednodenních seminářů sestávajích vždy ze dvou přednášek. Semináře se konají obvykle v měsíci listopadu, březnu a červnu, dnem konání je pátek (přesné datum může být upraveno dle požadavků posluchačů i přednášejících). Semináře začínají dopolední přednáškou vždy v 10:00 hod., po polední přestávce 12:00 -13:00 hod. pokračují odpolední přednáškou. Po ní většinou následuje krátká asi 20 minut trvající exkurze. Předpokládaný konec semináře je v 15:00 hod.
Semináře se konají v budově FChT, Studentská 573, Pardubice.
Účast na seminářích je bezplatná, univerzita nehradí účastníkům dopravu a stravu. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na semináři.
Na závěr každého ročníku obdrží všichni účastníci CD obsahující přednášky daného ročníku seminářů.
 
 
Aktuální obsah semináře

13. 11. 2015

Tištěná elektronika a materiálový tisk.
(Ing. Tomáš Syrový, Ph.D., Katedra polygrafie a fotofyziky)

Metody kontroly provozních hmot pro dopravní prostředky.
(Ing. Marie Sejkorová, Ph.D., Katedra dopravních prostředků a diagnostiky, DFJP)

11. 3. 2016

Historie a současnost termické analýzy a kalorimetrie.
(Ing. Jana Shánělová, Ph.D., Katedra fyzikální chemie)

Membránové separační procesy a jejich vybrané aplikace
(Ing. Hana Jiránková, Dr., Ústav environmentálního a chemického inženýrství)

10. 6. 2016

Výzkum a vývoj nových biologicky aktivních salicylamidů.'
(doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., Ústav organické chemie a technologie)

Kinetické jevy v nekrystalických materiálech a jejich praktické důsledky.
(prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Katedra fyzikální chemie)

 
Přihláška
K účasti na semináři se můžete přihlásit níže uvedeným kontaktním osobám (J. Luxová, P. Pařík) telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo písemně.
 
Kontakt
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice
Ing. Jana Luxová, Ph.D., tel. +420 46 603 7199, Jana.Luxova@upce.cz
Ing. Patrik Pařík, Ph.D., tel. +420 46 603 7075, Patrik.Parik@upce.cz
Se svými přihláškami, náměty či dotazy se můžete obracet na organizátora seminářů libovolnou formou, kterou preferujete (pošta, email, telefon).
 
Obsah minulých ročníků seminářů (akademické roky 2005 - 2015)