Chemická olympiáda

I letos byla naše fakulta pořadatelem krajských kol chemické olympiády pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Pořádáno bylo kolo kategorie B (určeno pro předposlední ročníky středních škol) a kolo kategorie A a E (určeno pro poslední ročníky středních škol).

Chemická olympiáda je tradiční soutěží pro studenty gymnázií (kategorie A) a středních průmyslových škol (kategorie E), kteří si vedle výuky chemie v rámci osnov našli čas na další zdokonalení v oboru, který většinou chtějí po ukončení střední školy dále studovat.

Všichni účastníci národního kola Chemické olympiády dostanou v případě, že zahájí vysokoškolské studium na FChT motivační mimořádné stipendium v prvním akademickém roce studia.

Více na olympiada.vscht.cz

 

V loňském roce 2016 hostily Pardubice "Národní kolo 52. ročníku Chemické olympiády pro studenty středních škol", které se tedy po pěti letech vrátilo na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Své síly v něm změřilo na padesát soutěžících z celé republiky. Záštitu nad akcí převzal prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické.

Fotogalerii si prohlédněte na našem facebooku.