Expertní a servisní činnost

Katalog Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice přibližuje fakultu nejen jako vzdělávací instituci, ale také jako významné vědecko-výzkumné centrum, poskytující expertní, znalecké, konzultační a servisní služby v celé řadě oborů.