Klastry

Klastry jsou regionální odvětvová seskupení společností a podniků, jejichž cílem je zvýšení konkurenční schopnosti sdružených členů, posílení inovací, podpora exportu a dosažení ekonomického růstu podniků v dané oblasti, jejich dodavatelů, poskytovatelů specializovaných služeb, vzdělávacích a výzkumných institucí.
Jsou zakládány za pomocí prostředků Evropské unie.