Impedanční spektroskopie

Impedanční spektroskopie

 

AUTOLAB PGSTAT 12 s moduly FRA 2 a ECD

 

Přístroj AUTOLAB PGSTAT 12 vybavený modulem FRA 2 slouží ke studiu vodivosti pevných látek - iontových a směsných elektronově-iontových vodičů - pomocí impedanční spektroskopie. Přístroj je doplněný modulem ECD pro měření nízkých proudů.


PGSTAT 12 umožňuje měření ve frekvenčním rozsahu  10 uHz - 1 MHz s maximální amplitudou signálu 0.35 V. Vedle impedanční spektroskopie je PGSTAT 12 vhodný i k měření vodivosti ve stejnosměrném poli a k voltametrickým měřením. K dispozici je i příslušný software ke sběru a zpracování dat.


S modulem ECD je možno rozšířit proudové rozsahy o další dvě škály a to 1 nA a 100 pA s
minimálním proudovým rozlišením 0,3 fA.


Měření je prováděno v sondě, která umožňuje měřit pevné vzorky o tloušťce zhruba do 5 mm a šířce (průměru) kolem 10 mm. Díky konstrukci sondy je možno pracovat v řízené atmosféře. V současné době je možno měřit vzorky v teplotním rozsahu -15 až asi 150°C s přesností 0,1°. Mimo impedančních měření, tj. určení vodivosti ve střídavém elektrickém poli, lze využít toto zařízení i k měření vodivosti ve stejnosměrném poli, především metodou potenciostatické chronoamperometrie.

 

Kontakt: Doc. Ing. Vitezslav Zima, CSc.