Předběžný program:
 
8:15–8:50                   Registrace firem
9:00–11:00                 Prezentace firem               
11:00–11:15               Přestávka
11:15–13:00               Diskuze a pohovory studentů se zástupci firem
 
Každé firmě bude vyhrazen čas 10 až 15 minut na úvodní prezentaci. Úvodní prezentace slouží ke stručnému představení firmy (čím se firma zabývá, na jaké pozice hledá zaměstnance, co nabízí apod.). Prezentace se budou konat ve velké učebně na Katedře polygrafie a fotofyziky. K dispozici bude dataprojektor a notebook. 
 
Po skončení prezentací budou mít firmy možnost pohovořit s našimi studenty. Pro diskuzi se studenty bude každé firmě vyhrazeno místo v prostorách katedry – poskytnut bude stůl a židle.