Situační plánek místa akce 

Situační plánek místa konání

(akce se uskuteční v prostorách Katedry polygrafie a fotofyziky v Technologickém pavilonu Doubravice)

Adresa: Univerzita Pardubice, Technologický pavilon, Doubravice 41, Pardubice