Publikace

 

Seznam publikací 2016

 

Článek v odborném periodiku

ŘIČICA, T. - SVĚTLÍK, T. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - RŮŽIČKA, K. - BENEŠ, L. - NĚMEC, P. - BOUŠKA, M. - JAMBOR, R. Intramolecularly coordinated galium sulfides: Suitable single source precursors for GaS thin films. Chemistry - A European Journal, 2016, vol. 22, no. 52, s. 18817 -18823. ISSN: 0947-6539.
 
NAZABAL, V. - STARECKI, F. - DOUALAN, J. - NĚMEC, P. - CAMY, P. - LHERMITE, H. - BODIOU, L. - ANNE, M. - CHARRIER, J. - ADAM, J. Luminescence at 2.8 µm: Er3+-doped chalcogenide micro-waveguide. Optical Materials, 2016, vol. 58, no. Neuveden, s. 390-397. ISSN: 0925-3467.
 
BOIDIN, R. - HALENKOVIČ, T. - NAZABAL, V. - BENEŠ, L. - NĚMEC, P. Pulsed laser deposited alumina thin films. Ceramics International, 2016, vol. 42, no. 1, s. 1177-1182. ISSN: 0272-8842.
 
BOUŠKA, M. - PECHEV, S. - SIMON, Q. - BOIDIN, R. - NAZABAL, V. - GUTWIRTH, J. - BAUDET, E. - NĚMEC, P. Pulsed laser deposited GeTe-rich GeTe-Sb2Te3 thin films. Scientific Reports, 2016, vol. 6, no. Neuveden, s. nestránkováno. ISSN: 2045-2322.
 
STUDENYAK, I. - KUTSYK, M. - BUCHUK, M. - RATI, Y. - NEIMET, Y. - IZAI, V. - KOKENYESI, S. - NĚMEC, P. Temperature studies of optical parameters of (Ag3AsS3)(0.6)(As2S3)(0.4) thin films prepared by rapid thermal evaporation and pulse laser deposition. Optical Materials, 2016, vol. 52, no. Neuveden, s. 224-229. ISSN: 0925-3467.
 
CSARNOVICS, I. - CSERHATI, C. - KÖKÉNYESI, S. - LATIF, M. - MITKOVA, M. - NĚMEC, P. - HAWLOVÁ, P. - NICHOL, T. - VERES, M. Light and electron beam induced surface patterning in Ge-Se system. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2016, vol. 18, no. 9-10, s. 793-797. ISSN: 1454-4164.
 
BAUDET, E. - GUTIERREZ-ARROYO, A. - NĚMEC, P. - BODIOU, L. - LEMAITRE, J. - DE SAGAZAN, O. - LHERMITTE, H. - RINNERT, E. - MICHEL, K. - BUREAU, B. - CHARRIER, J. - NAZABAL, V. Selenide sputtered films development for MIR environmental sensor. Optical Materials Express, 2016, vol. 6, no. 8, s. 2616-2627. ISSN: 2159-3930.
 
ŠÚTOROVÁ, K. - PROKEŠ, L. - NAZABAL, V. - BAUDET, E. - HAVEL, J. - NĚMEC, P. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry of glasses and amorphous films from Ge-As-Se system. Journal of the American Ceramic Society, 2016, vol. 99, no. 11, s. 3594–3599. ISSN: 0002-7820.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VESELÝ, D. - NĚMEC, P. Mechanical properties of polymer layers fabricated via hybrid free radical-cationic polymerization of acrylate, epoxide, and oxetane binders. Progress in Organic Coatings, 2016, vol. neuveden, no. 101, s. 279–287. ISSN: 0300-9440.
 
SYROVÝ, T. - KUBERSKY, P. - SAPURINA, I. - PRETL, S. - BOBER, P. - SYROVA, L. - HAMACEK, A. - STEJSKAL, J. Gravure-printed ammonia sensor based on organic polyaniline colloids. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, vol. Volume 225, no. 225, s. 510–516. ISSN: 0925-4005.
 
MRAČEK, L. - SYROVÝ, T. - PRETL, S. - NEŠPŮREK, S. - HAMÁČEK, A. Influence of Topology on Performance of Organic Electrochemical Transistor. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 2016, vol. 9711, no. 9711, s. 1-6. ISSN: 1587-3811.
 
PANÁK, O. - DRŽKOVÁ, M. - SVOBODA, R. - KLANJŠEK GUNDE, M. Combined colorimetric and thermal analyses of reversible thermochromic composites using crystal violet lactone as a colour former. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 127, no. 1, s. 633–640. ISSN: 1388-6150.
 
PANÁK, O. - DRŽKOVÁ, M. - KAPLANOVÁ, M. - NOVAK, U. - KLANJŠEK GUNDE, M. The relation between colour and structural changes in thermochromic systems comprising crystal violet lactone, bisphenol A, and tetradecanol. Dyes and Pigments, 2016, vol. 136, no. 1 January 2017, s. 382-389. ISSN: 0143-7208.
 
TIEKSTRA, S. - DRŽKOVÁ, M. - MIRANDA, P. - ISAÍAS, P. - VEHMAS, K. - SEISTO, A. Attitudes of the European printing industry towards innovative combinations of print and digital. Journal of Print and Media Technology Research, 2016, vol. 5, no. 2, s. 159-172. ISSN: 2223-8905.
 

Článek ve sborníku

KURIAKOSE, T. - NAZABAL, V. - RENVERSEZ, G. - BAUDET, E. - NĚMEC, P. - BOIDIN, R. - CHAUVET, M. Beam self-action in planar chalcogenide waveguides. In Nonlinear Optics and its Applications IV. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-1-5106-0139-0.
 
MRAČEK, L. - SYROVÝ, T. - PRETL, S. - NEŠPŮREK, S. - HAMÁČEK, A. Comparison of quasi-solid state and liquid electrolytes for organic electrochemical transistor. In Proceedings of the 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2016). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 1-5. ISBN 978-1-5090-1389-0.
 
MRAČEK, L. - SYROVÝ, T. - PRETL, S. - NEŠPŮREK, S. - HAMÁČEK, A. Influence of ionic liquids’ content on characteristic of organic electrochemical transistor. In IMAPS Poland 2016 : book of abstracts. Krakov: International Microelectronics and Packaging Society, 2016. s. 128-129. ISBN 978-83-932464-2-7.
 
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - BRŮNOVÁ, Z. Inhibition of premature polymerization of cationically curable systems with triethanolamine. In 4th European Symposium of Photopolymer Science 2016 : Abstracts. Lipsko: IOM Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V., 2016. ISBN nemá.
 
PANÁK, O. - DRŽKOVÁ, M. - KAPLANOVÁ, M. - KLANJŠEK GUNDE, M. Dynamic colour change of multifunctional thermochromic-fluorescent pigments. In Materials Science Forum. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 162-168.
 
ŠUDOMOVÁ, P. - HEJDUK, J. Vliv úprav flexotiskových forem na přenos barvy a možnosti jeho ovlivňování. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 191-196. ISBN 978-80-7560-004-2.
 

Prototyp

SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L. - KAZDA, T. - SEDLAŘÍKOVÁ, M. - KIMMER, D. - LOVECKÁ, L. Flexibilní akumulátor pro chytré textilie. CZ: Univerzita Pardubice.
 

Užitný vzor

KIMMER, D. - LOVECKÁ, L. - VINCENC, I. - KOVÁŘOVÁ, M. - SYROVÝ, T. - KAZDA, T. - ČECH, O. - ZATLOUKAL, M. - SEDLAŘÍKOVÁ, M. - VONDRÁK, J. - KUBÁČ, L. Flexibilní tenkovrstvý hybridní superkapacitor. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 2015-31897, 16.08.2016.
 

Seznam publikací 2015

 

Článek v odborném periodiku

HAWLOVÁ, P. - VERGER, F. - NAZABAL, V. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P. Photostability of pulsed laser deposited amorphous thin films from Ge-As-Te system. Scientific Reports, 2015, vol. 5, no. March, s. "9310-1"-"9310-7". ISSN: 2045-2322.
 
OLIVIER, M. - NĚMEC, P. - BOUDEBS, G. - BOIDIN, R. - FOCSA, C. - NAZABAL, V. Photosensitivity of pulsed laser deposited Ge-Sb-Se thin films. Optical Materials Express, 2015, vol. 5, no. 4, s. 781-793. ISSN: 2159-3930.
 
SUTOROVA, K. - HAWLOVÁ, P. - PROKES, L. - NĚMEC, P. - BOIDIN, R. - HAVEL, J. Laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry of Ge-As-Te chalcogenides. Rapid Communication in Mass Spectrometry, 2015, vol. 29, no. 5, s. 408-414. ISSN: 0951-4198.
 
ŠÚTOROVÁ, K. - PROKEŠ, L. - NAZABAL, V. - BOUŠKA, M. - HAVEL, J. - NĚMEC, P. Laser Desorption Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry of Chalcogenide Glasses from (GeSe2)100–x(Sb2Se3)x System. Journal of the American Ceramic Society, 2015, vol. 98, no. 12, s. 4107-4110. ISSN: 0002-7820.
 
SYROVÝ, T. - KUBERSKY, P. - HAMACEK, A. - NESPUREK, S. - SYROVÁ, L. Towards a fully printed electrochemical NO2 sensor on a flexible substrate using ionic liquid based polymer electrolyte. Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, vol. 2015, no. 209, s. 1084-1090. ISSN: 0925-4005.
 
ALTSMID, J. - SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L. - KUBERSKY, P. - HAMACEK, A. - ZMESKAL, O. - NESPUREK, S. Ionic liquid based polymer electrolytes for NO2 electrochemical sensors. Materials Science - Medziagotyra, 2015, vol. 21, no. 3, s. 415-418. ISSN: 1392-1320.
 
BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - LUTTER, M. - GLOWACKI, B. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - BECK, D. - JAMBOR, R. - JURKSCHAT, K. N-Coordinated Tin(II) Trifluoromethanesulfonates and Their Reactions with Transition Metal Carbonyls. Inorganic Chemistry, 2015, vol. 54, no. 14, s. 6792-6800. ISSN: 0020-1669.
 
ŘIČICA, T. - STŘIŽÍK, L. - DOSTÁL, L. - BOUŠKA, M. - VLČEK, M. - BENEŠ, L. - WÁGNER, T. - JAMBOR, R. SnS and SnS2 thin films deposited using a spin-coating technique from intramolecularly coordinated organotin sulfides. Applied Organometallic Chemistry, 2015, vol. 29, no. 3, s. 176-180. ISSN: 0268-2605.
 
ŘIČICA, T. - DOSTÁL, L. - BOUŠKA, M. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Intramolecularly coordinated organocadmium iodides. Inorganica Chimica Acta, 2015, vol. 436, no. September, s. 39-44. ISSN: 0020-1693.
 
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - HOFFMANN, A. - HERRES-PAWLIS, S. - JAMBOR, R. Less Is More: Three-Coordinate C,N-Chelated Distannynes and Digermynes. Chemistry - A European Journal, 2015, vol. 21, no. 21, s. 7820-7829. ISSN: 0947-6539
 
PANÁK, O. - DRŽKOVÁ, M. - KAPLANOVÁ, M. Insight into the evaluation of colour changes of leuco dye based thermochromic systems as a function of temperature. Dyes and Pigments, 2015, vol. 120, no. September, s. 279–287. ISSN: 0143-7208.
 
HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SLEZÁKOVÁ, B. - PANÁK, O. Vliv vybraných metod konzervování papíru na stabilitu tiskařské černě. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 114–117. ISSN: 1805-0050.
 
WEIDLICH, T. - OPRŠAL, J. - KREJČOVÁ, A. - JAŠÚREK, B. Effect of glucose on lowering Al–Ni alloy consumption in dehalogenation of halogenoanilines. Monatshefte fur Chemie, 2015, vol. 146, no. 4, s. 613-620. ISSN: 0026-9247.
 
WEIDLICH, T. - VÁCLAVÍKOVÁ, J. - JAŠÚREK, B. - SOCHA, F. Alternativní postupy čištění technologických vod z výroby barviv. CHEMagazín, 2015, vol. XXV, no. 2, s. 8-10. ISSN: 1210-7409
 
SVOBODA, R. - BEZDIČKA, P. - GUTWIRTH, J. - MÁLEK, J. Crystallization processes in Ge2Sb2Se4Te glass. Materials Research Bulletin, 2015, vol. 61, no. January, s. 207-214. ISSN: 0025-5408.
 

Článek ve sborníku

PETRUF, K. - PANÁK, O. - DRŽKOVÁ, M. - NĚMEC, P. Specification of emission colour of li-doped ZnO colloids. In Nanocon 2015: Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2015. s. 51-56. ISBN 978-80-87294-63-5.
 
BOUŠKA, M. - NAZABAL, V. - PECHEV, S. - MOREAC, A. - GUTWIRTH, J. - BENEŠ, L. - NĚMEC, P. Pulsed Laser Deposited GeTe-Rich GeTe-Sb2Te3 Thin Films. In ICALEO 2015 Proceedings. Orlando: Laser Institut of America, 2015. s. 161-161. ISBN 978-1-940168-05-0.
 
BOUŠKA, M. - HAWLOVÁ, P. - NAZABAL, V. - BENEŠ, L. - NĚMEC, P. Amorphous Ge-As-Te thin films prepared by Pulsed Laser Deposition – A photostability study. In PHOTOPTICS 2015, Proceedings of the 3rd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, Volume 1. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015. s. 103-107. ISBN 978-989-758-092-5.
 
OLIVIER, M. - BOIDIN, R. - HAWLOVÁ, P. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. Kinetics of Photosensitivity in Ge-Sb-Se Thin Films. In PHOTOPTICS 2015, Proceedings of the 3rd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, Volume 1. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015. s. 67-72. ISBN 978-989-758-092-5.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - NĚMEC, P. Study of polymerization and mechanical properties of hybrid systems. In Conference Proceedings of RADTECH EUROPE 2015. Hague: RadTech Europe, 2015. s. 1-23.
 
SYROVÝ, T. - KUMAR, V. - TOIVAKKA, M. - XU, . - SYROVÁ, L. - ŘEBOUN, J. - BOUSFIELD, . Fully printed biodegradable nanocellulose-based humidity sensor for SMART LABEL applications. In Advances in Printing and Media Technology. Vol. 42 (2). Darmstadt: IARIGAI (International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries), 2015. s. 1-7. ISBN 978-3-9870704-1-9.
 
SHLYKEVICH, A. - BLECHA, T. - ŘEBOUN, J. - HAMÁČEK, A. - SYROVÝ, T. Printed Inductors for RFID Tags. In Proceedings of the 2015 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 1-4. ISBN 978-1-4799-8860-0.
 
MRAČEK, L. - PRETL, S. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. Ionic liquid as an electrolyte for organic electrochemical transistor. In Proceedings of the 2015 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 1-5. ISBN 978-1-4799-8860-0.
 
KUBERSKÝ, P. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. - NEŠPŮREK, S. - STEJSKAL, J. Printed flexible gas sensors based on organic materials. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 614-617.
 
PANÁK, O. - KASHTALYAN, K. - SYROVÝ, T. Producing two-component thermochromic pattern by means of offset printing, Case study in a small printing house. In 2015 Colour and Visual Computing Symposium (CVCS 2015). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 1-5. ISBN 978-1-4799-1766-2.
 
PANÁK, O. - HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SOCHOVÁ, A. - PÁCALTOVÁ, A. Urychlené stárnutí vzorků imitujících historick tisky. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 85-9. ISBN 978-80-7395-917-3.
 
JAŠÚREK, B. - MICHAL, P. - VALIŠ, J. - ŠKOLA, O. Photopolymerization of acrylate monomers induced by UV-LED. In Conference Proceedings of RADTECH EUROPE 2015. Hague: RadTech Europe, 2015. s. 1-6.
 
VALIŠ, J. - WEIDLICH, T. - JAŠÚREK, B. - ŠKOLA, O. Impact of anion type on effectivity of iron-arene photoinitiator. In Conference Proceedings of RADTECH EUROPE 2015. Hague: RadTech Europe, 2015. s. 1-5.
 
MICHAL, P. - JAŠÚREK, B. Vytvrzování radikálově polymerujících formulací UV LED technologií. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 131-136. ISBN 978-80-7395-922-7.
 

Prototyp

LOVECKÁ, L. - KIMMER, D. - VINCENC, I. - SYROVÝ, T. - KAZDA, T. - DVOŘÁK, P. - ČECH, O. - ZATLOUKAL, M. - SEDLAŘÍKOVÁ, M. - VONDRÁK, J. Superkapacitor na bázi kompozitních nanovláknitých elektrod z polymerů, vodivých polymerních aditiv a elektrodového materiálu LiFePO4. CZ: SPUR a.s
 
SYROVÝ, T. - ŠÍMA, K. - PRETL, S. - ŘEBOUN, J. - BOUREK, J. - ROCH, M. SMART LABEL pro bezkontaktní detekci teploty. CZ: Univerzita Pardubice.
 
SYROVÝ, T. - KUBERSKÝ, P. - SYROVÁ, L. - HAMÁČEK, A. - KUBÁČ, L. Senzorový element pro detekci par NH3. CZ: Univerzita Pardubice.
 

Technologie

SYROVÝ, T. - BOUREK, J. - SOUKUP, R. - BLECHA, T. - ROCH, M. Techologický postup R2R výroby anténích systémů pro SMART LABEL V. 1. CZ: OTK GROUP a.s..
 

Užitný vzor

KUBÁČ, L. - SYROVÝ, T. - JOSEFÍK, F. - SYROVÁ, L. - PEPRNÍČEK, T. - UHER, D. Senzorický systém pro elektronickou detekci tělních tekutin v pleně. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 28847, 16.11.2015.
 

Výzkumná zpráva

 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 10 s.
 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 18 s.
 
 

Seznam publikací 2014

 

Článek v odborném periodiku

POMPILIAN, O. - DASCALU, G. - MIHAILA, I. - GURLUI, S. - OLIVIER, M. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - CIMPOESU, N. - FOCSA, C.
Applied Physics A-Materials Science & Procesing, 2014, vol. 117, no. 1, s. 197-205. ISSN: 0947-8396.
 
NĚMEC, P. - OLIVIER, M. - BAUDET, E. - KALENDOVÁ, A. - BENDA, P. - NAZABAL, V.
Materials Research Bulletin, 2014, vol. 51, no. neuvedeno, s. 176-179. ISSN: 0025-5408.
 
OLIVIER, M. - TCHAHAME, J. - NĚMEC, P. - CHAUVET, M. - BESSE, V. - CASSAGNE, C. - BOUDEBS, G. - RENVERSEZ, G. - BOIDIN, R. - BAUDET, E. - NAZABAL, V.
Optical Materials Express, 2014, vol. 4, no. 3, s. 525-540. ISSN: 2159-3930.
 
HAWLOVÁ, P. - VERGER, F. - NAZABAL, V. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P.
Journal of the American Ceramic Society, 2014, vol. 97, no. 10, s. 3044-3047. ISSN: 0002-7820.
 
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P.
Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 9, s. 1369-1375. ISSN: 0300-9440.
 
CSARNOVICS, I. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - VERES, M. - CSIK, A. - ALLIX, M. - KOKENYESI, S.
Materials Chemistry and Physics, 2014, vol. 143, no. 2, s. 889-893. ISSN: 0254-0584.
 
PANGAVHANE, S. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - MOREAC, A. - JOVARI, P. - HAVEL, J.
Rapid Communication in Mass Spectrometry, 2014, vol. 28, no. 11, s. 1221-1232. ISSN: 0951-4198.
 
KUBERSKÝ, P. - SEDLÁK, P. - HAMÁČEK, A. - NEŠPŮREK, S. - KUPAROWITZ, T. - ŠIKULA, J. - MAJZNER, J. - SEDLÁKOVÁ, V. - GRMELA, L. - SYROVÝ, T. Quantitative fluctuation-enhanced sensing in amperometric NO2 sensors. Chemical Physics, 2014, vol. 426, no. July 2015, s. 111-117. ISSN: 0301-0104.
 
OMASTOVÁ, M. - BOBER, P. - MORÁVKOVÁ, Z. - PEŘINKA, N. - KAPLANOVÁ, M. - SYROVÝ, T. - HROMÁDKOVÁ, J. - TRCHOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
Electrochimica Acta, 2014, vol. 122, no. March, s. 296-302. ISSN: 0013-4686.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - HAJNÁ, M. - JAŠÚREK, B. - ŠULCOVÁ, P. - SYROVÝ, T. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 589-595. ISSN: 1388-6150.
 
PÁLKA, K. - SYROVÝ, T. - SCHROETER, S. - BRUECKNER, S. - ROTHHARDT, M. - VLČEK, M.
Optical Materials Express, 2014, vol. 4, no. 2, s. 384-395. ISSN: 2159-3930.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - RANDJELOVIĆ, D. - BONDAVALLI, P. - HAJNÁ, M. - BOBER, P. - SYROVÝ, T. - BONNASSIEAUX, Y. - STEJSKAL, J.
Sensor Letters, 2014, vol. 12, no. 11, s. 1620-1627. ISSN: 1546-198X.
 
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R.
Organometallics, 2014, vol. 33, no. 23, s. 6778–6784. ISSN: 0276-7333.
 
BOUŠKA, M. - NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - MIKYSEK, T. - METELKA, R. - JAMBOR, R.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 310-318. ISSN: 1434-1948.
 
HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - PANÁK, O.
Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 118-123. ISSN: 1805-0050.
 

Článek ve sborníku

PETRUF, K. - MIKALA, O. - SYROVÝ, T. - NĚMEC, P. Influence of Bending on Resistance of Screen Printed Conductive Structures. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 111-116. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
MACEČEK, J. - NĚMEC, P. - KALENDOVÁ, A.
Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2935-2943. ISBN 978-80-87952-07-8.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - NĚMEC, P.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 59-63. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - NĚMEC, P.
Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 60. ISBN 978-80-7395-820-6.
 
KUBERSKÝ, P. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. - NEŠPŮREK, S. - SYROVÁ, L.
Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2014. s. 1043-1046.
 
ŘEBOUN, J. - BLECHA, T. - SYROVÝ, T. - HAMÁČEK, A. - SHLYKEVICH, A.
2014 Electronics System-Integration. Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2014. s. 1-5. ISBN 978-1-4799-4027-1.
 
SYROVÝ, T. - MARIÁN, M. - PRETL, S. - SYROVÁ, L. - KUBERSKÝ, P.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 113-117. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
DRŽKOVÁ, M. - PEŘINKA, N. - BOBER, P. - HAJNÁ, M. - SYROVÝ, T. - STEJSKAL, J. - BONNASSIEUX, Y.
Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 51-56. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
JAŠÚREK, B. - ODSTRČILOVÁ, H. - VALIŠ, J. - SYROVÝ, T.
Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 135-139. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - SYROVÝ, T. Methedology of evaluation of print abrasion resistance. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 107-110. ISBN 978-80-89597-16-1.
 
DRŽKOVÁ, M. - PTÁČKOVÁ, M.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 93-104. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - RANDJELOVIĆ, D. - BONDAVALLI, P. - HAJNÁ, M. - BOBER, P. - SYROVÝ, T. - BONNASSIEAUX, Y. - STEJSKAL, J. Application of Ink-jet Printing and Spray Coating for the Fabrication of Polyaniline/Poly(N-vinylpyrrolidone)-based Ammonia Gas Sensor. In Key Engineering Materials. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2014. s. 61-64
 
HAVLÁTOVÁ, H. - JAŠÚREK, B.
Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 45-52. ISBN 978-80-7395-819-0.
 
PANÁK, O. - HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SOCHOVÁ, A. - PÁCALTOVÁ, A.
Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 133-138. ISBN 978-86-7892-645-7.
 
HALENKOVIČ, T. - HOLICKÁ, H. - PANÁK, O.
Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 37-43. ISBN 978-80-7395-819-0.
 
TKÁČOVÁ, V. - HEJDUK, J.
Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 90-95. ISBN 978-80-89597-16-1.
 

Prototyp

KIMMER, D. - LOVECKÁ, L. - VINCENT, I. - SYROVÝ, T. - KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. - DVOŘÁK, P. - KAZDA, T. - ČECH, O. - SEDLAŘÍKOVÁ, M. - VONDRÁK, J. - ZATLOUKAL, M.
 
KUBÁČ, L. - SYROVÝ, T. - JOSEFÍK, F.
CZ: Centrum organické chemie s.r.o..
 

Výzkumná zpráva

SYROVÝ, T.
1. 14 s.
 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 10 s.
 
SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L.
1. 18 s.
 

Seznam publikací 2013

 

Článek v odborném periodiku

POMPILIAN, O. - GURLUI, S. - NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - ZISKIND, M. - FOCSA, C.
Applied Surface Science, 2013, vol. 278, no. August, s. 352-356. ISSN: 0169-4332.
 
VERGER, F. - NAZABAL, V. - COLAS, F. - NĚMEC, P. - CARDINAUD, C. - BAUDET, E. - CHAHAL, R. - RINNERT, E. - BOUKERMA, K. - PERON, I. - DEPUTIER, S. - GUILLOUX-VIRY, M. - GUIN, J. - LHERMITE, H. - MOREAC, A. - COMPERE, C. - BUREAU, B.
Optical Materials Express, 2013, vol. 3, no. 12, s. 2112-2131. ISSN: 2159-3930.
 
HAWLOVÁ, P. - OLIVIER, M. - VERGER, F. - NAZABAL, V. - NĚMEC, P.
Materials Research Bulletin, 2013, vol. 48, no. 10, s. 3860-3864. ISSN: 0025-5408.
 
NĚMEC, P. - CHARRIER, J. - CATHELINAUD, M. - ALLIX, M. - ADAM, J. - ZHANG, S. - NAZABAL, V.
Thin Solid Films, 2013, vol. 539, no. 31 July, s. 226-232. ISSN: 0040-6090.
 
PETRUF, K. - SYROVÝ, T. - NĚMEC, P.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 227-239. ISSN: 1211-5541.
 
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - NĚMEC, P.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 249-256. ISSN: 1211-5541.
 
CÍSAŘOVÁ, M. - PEDERSEN, M. - NUSSBAUM, P. - GAYKEMA, F. - NĚMEC, P.
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2013, vol. 8653, no. February, s. 86530M. ISSN: 0277-786X.
 
NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - DUSSAUZE, M. - MA, H. - BOUYRIE, Y. - ZHANG, X.
Thin Solid Films, 2013, vol. 531, no. 15th March, s. 454-459. ISSN: 0040-6090.
 
JAŠÚREK, B. - ODSTRČILOVÁ, H. - VALIŠ, J.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 249-256. ISSN: 1211-5541.
 
DRŽKOVÁ, M. - PEŘINKA, N. - HAJNÁ, M. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 257-268. ISSN: 1211-5541.
 
PEŘINKA, N. - KIM, C. - KAPLANOVÁ, M. - BONNASSIEUX, Y.
Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 2013, s. 120-129. ISSN: 1875-3892.
 

Článek ve sborníku

PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - SIEGEL, F. - SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L. - KAPLANOVÁ, M. - BAUMANN, R.
In Printing Future Days 2013: Proceedings. Berlin: VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2013. s. 295-298. ISBN 978-3-86135-624-0.
 
SYROVÝ, T. - HATALA, M. - DRŽKOVÁ, M. - SYROVÁ, L.
In Advances in Printing and Media Technology. Darmstadt: IARIGAI (International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries), 2013.
s. 41-47. ISBN 978-3-9812704-4-0.
 
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - HAJNÁ, M. - JAŠÚREK, B. - ŠULCOVÁ, P. - SYROVÝ, T. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J.
In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 97-100. ISBN 978-80-7395-603-5.
 
HAJZERI, M. - VATIČ, N. - PANÁK, O. - KAPLANOVÁ, M. - KLANJŠEK GUNDE, M.
In SGA Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 109-114. ISBN 978-80-7395-660-8.
 

Prototyp

KUBERSKÝ, P. - ŘEBOUN, J. - HAMÁČEK, A. - VIK, R. - KUBÁČ, L. - SYROVÝ, T. Elektrochemický senzorový element NO2. CZ: Západočeská univerzita v Plzni.
 

Užitný, průmyslový vzor

SYROVÝ, T. - SYROVÁ, L. - KAPLANOVÁ, M. - ČERNÝ, J. - KUBÁČ, L. - ŘEBOUN, J. - HAMÁČEK, A.
Praha. 25558, 17.06.2013.
 

Výzkumná zpráva

SYROVÝ, T. - DRŽKOVÁ, M. - VALIŠ, J. - JAŠÚREK, B. - SKŘIVAN, J.
Neuveden. 6 s.
 
SYROVÝ, T. - JAŠÚREK, B. - VALIŠ, J. - MACHALICKÝ, O.
1. 70 s.