Přístrojové vybavení

Katedra polygrafie a fotofyziky je umístěna v Technologickém pavilonu UPa v Doubravicích. Pro výuku má k dispozici dvě učebny pro přednášky a semináře, počítačové učebny, laboratoře a ofsetovou tiskárnu. Většina počítačů je zapojena do sítě Internet přes univerzitní server. Na katedře je vybudováno DTP pracoviště s 13 počítači Apple iMac, skenerem, laserovou tiskárnou, inkoustovou tiskárnou, kde se vyučují programové produkty pro textovou sazbu a zpracování grafiky a v rámci laboratorních prací provádí návrhy zakázek. Dále se zde provádí výuka elektronického publikování.
 

Speciální přístroje v laboratořích oboru polygrafie:

 
Jedním z klíčových přístrojů, který KPF provozuje ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky a matematiky, je spektrální elipsometr s variabilním úhlem měření pracující v blízké, střední  až vzdálené infračervené oblasti spektra. Zařízení (IR-VASE, J. A. Woollam Co., Inc.) je díky použité technologii rotujícího kompenzátoru charakteristické vysokou přesností stanovení elipsometrických parametrů. Systém má mnohostranné využití a slouží k nedestruktivnímu studiu objemových vzorků i tenkých vrstev či nanostruktur různých materiálů.
Spektrální elipsometr
Doplněk přístroje V-VASE pro měření proměnného úhlu dopadu
Možnosti spektrální elipsometrie s proměnným úhlem dopadu doplňuje a rozšiřuje zařízení VASE s technologií rotujícího analyzátoru, které pokrývá spektrální rozsah UV-VIS-NIR.
reoviskozimetr HAAKE RotoVisco 1 
Reoviskozimetr HAAKE RotoVisco 1
Fotoakustická spektroskopie Fotoakustická spektroskopie
FTIR spektrofotometr Avatar Spektrofotometr Avatar
Tackmaster-92 Přístroj na testování reologických vlastností tiskových barev Tackmaster-92
Urychlené světelné testy ve speciální klimatické komoře Q-SUN Xenon Test Chamber. Q-SUN Xenon Test Chamber
Elcometer 4340 Přístroj pro nanášení barev, laků, lepidel na různé substráty Elcometer 4340
UV-VIS spektrofotometr s chlazeným polovodičových detektorem Specord 210. Přístroj pro měření optických hustot suspenzí a vzorků. Specord 210
 
ruční sítotisk
drátošička Polygraph a Mediaprint
termovazba
kovová a plastová kroužková vazba
laminátor
rýhovací a perforovací poloautomat GPS 450
stolní falcovačka
Baby Flex - zařízení pro přípravu flexotiskových štočků